Kundtjänst och vägledning

Dricksvatten

  • Det finns inte dricksvatten att tillgå vid leden så ta med dig vatten.
  • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.
  • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.


Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. I terrängen är det dock i allmänhet möjligt att kompostera bioavfallet och bränna brännbart avfall. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.


Eldplatser

  • Vid Pilkutins skärmskydd och i norra ändan av Luutalammi finns det eldplatser.
  • Det är förbjudet att göra upp öppen eld då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.


Vedhantering

Vid Pilkutins skärmskydd och Luutalammi eldplats finns det torr ved. Vid skärmskyddet och eldskyddet eldplatsen finns det en yxa för vedhuggning.


Preparering av skidspår

Mer information om skidspåren Samoladut finns på Lopen Samoojats hemsidor (lopensamoojat.fi, på finska). Skidspåren saknar elljus och de är avsedda endast för klassisk stil.

Ansvariga för undelhållet

Loppis kommun (loppi.fi, på finska) ansvarar för underhållet av Pilkutins skärmskydd och Luutalammi eldplats. Mer information om skidspåren av Lopen Samoojat (lopensamoojat.fi, på finska).


Toaletter

Det finns torrtoaletter både vid Pilkutin skärmskydd och Luutalammi eldplats.


Övernattning

Skärmskydd

På Pilkutins strand finns det ett skärmskydd, där det råder övernattningsförbud enligt ett beslut av Loppis kommunstyrelse.


Logi i omnejden

Information om logitjänster fås från Loppis kommun (loppi.fi, på finska).


Övrig service

Vid Marskalken av Finland Mannerheims jaktstuga finns ett sommarcafé och ett museum. Uppgifter om övriga tjänster ger Loppis kommun (loppi.fi, på finska).

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.