I den här ledbeskrivningen skildras leden som en 30 km lång rundslinga, som vandras medsols. Startplats är väg nr 2832 (vid Kaartjärvis östra strand). Man kan också vandra kortare etapper av leden i den riktning man vill. Man får bäst en uppfattning av rutterna genom att studera kartan.

Kaartjärvi - Pilkutin

Poronpolku börjar från väg nr 2832 (vid Kaartjärvis östra strand) och går söderut. Först går den på västra sidan av vägen Rautakoskentie. Efter att leden har korsat vägen går man en stund längs en spångstig söderut i samma riktning som vägen. Leden fortsätter mot sydost och passerar en gammalt igenvuxen grusgrop. Efter grusgropen förgrenar sig leden och man tar den rutt som går mot sydost, mot tjärnen Ukkoslammi. När man vandrar från grusgropen mot Ukkoslammi väljer man i en korsning den led som går österut. Leden går sedan norr om Ukkoslammi och fortsätter längs med vägar och körstråk förbi tjärnarna Sylkkiöt och Mustalammi till Pilkutin, där det finns ett skärmskydd, torrtoaletter, en eldplats och simmöjlighet. Det finns dock ingen allmän badstrand.

Pilkutin - Luutaharjun Samo och Pikku-Samo (Komio naturskyddsområde)

Från Pilkutin fortsätter leden söderut. Först vandrar man ungefär en halv kilometer längs en sandväg, från vilken man tar av till sjön Saarijärvi. Leden förgrenar sig i norra ändan av Saarijärvi, där man väljer den rutt som går österut. Emellanåt går leden igen längs en sandväg och ett körstråk. Före tjärnarna Yölammit korsar man vägen Kalamajantie, efter vilken leden kliver upp på en ås längs en stig. Just före tjärnen Kalaton vänder Poronpolku söderut. Leden går en lång sträcka uppe på åskedjans kam på västra sidan av Kalaton i riktning mot berget Komionvuori. På Komionvuori går leden först längs med en ås tills den går österut längs naturstigen Luutaharjun Samo, som är 6 km lång och som man vandrar i sin helhet. Om man så önskar kan man vandra naturstigen Pikku-Samo -leden, som är en 3,5 km lång förlängning av naturstigen i sydost.

Luutaharjun Samo och Pikku-Samo ligger helt och hållet inom Komio naturskyddsområde. Noggrannare beskrivning av naturstigarna finns på webbsidorna om Komio. Vid Samo ligger Luutalammi eldplats och torrtoalett.

Luutaharjun Samo och Pikku-Samo (Komio naturskyddsområde) - Iso-Malva och Yölammit

Då man har vandrat hela rundslingan Samo, dvs. den sydligaste delen av Poronpolku, kommer man tillbaka till Komionvuori. På Komionvuori vandrar man först en stund utmed åsen tills leden går ner från åsen mot sydväst. Leden går sedan norrut mellan tjärnarna Komiolammit på östra sidan av sjön Iso-Malva. Vid en av tjärnarna Komiolammit, den runda till väst, finns det en eldplats.

  • På Friluftskartan över Tavastlands sjöplatå (Hämeen järviylängön ulkoilukartta, 1:50 000, Karttakeskus 2000) är leden markerad så att den går söder och väst om sjön Iso-Malva. Leden har dock markerats om och går nuförtiden norrut på östra sidan av Iso-Malva. Ledmarkeringen kommer att korrigeras i följande upplaga av kartan.

Efter Iso-Malva går leden åter till tjärnarna Yölammit, från vilka man kommer tillbaka till norrut samma väg som man kom. Om man vill ta en titt på Pirunlinna, ska man efter Ukkoslammi välja den västliga rutten.

Pirunlinna ("Djävulsborgen") är en istida formation, som består av stora flyttblock. Förr i tiden trodde folk att flyttblocksformationen var djälvulens och olika naturväsens boning.

Ovan beskrivna 30 km långa led går att vandra också som många kortare rundslingor. Man får bäst en uppfattning av rutterna genom att studera kartan.

  • I Friluftskartan över Tavastlands sjöplatå (Hämeen järviylängön ulkoilukartta, 1:50 000, Karttakeskus 2000) och i Poronpolkus evenemangskalender går leden över sjön Pikku-Punelia vid Marskalken av Finland Mannerheims jaktstuga. Dragfärjan och roddbåtar är dock i bruk endast under vandringsevenemanget, den sista söndagen i september. Av denna orsak kan inte alla evenemangets leder användas under andra tidpunkter.

I närheten av Pirukallio följer leden delvis samma rutt som friluftsleden Kusema -leden.

Du hittar mer information om skidspåren Samoladut på föreningen Lopen Samoojats hemsidor (lopensamoojat.fi, på finska). Skidspåren saknar elljus och de är avsedda endast för klassisk stil.

Klippan bakom tallarna. Det finns infoskyltar framför klippan.