Lämpliga startpunkter

Startpunkter för Poronpolku-leden är Luutalammi parkeringsplats på Komio naturskyddsområde i söder. Leden kan användas under barmarkstid.

Infoskyltar bredvid skogsstigen.

Ledmarkering

Leden är i sin helhet markerad med ca en meter höga stolpar med blåa ändor. På stolparna kan det dessutom finnas Poronpolku-ledens symbol och på en del ledskyltar. En del av leden är markerad med Hämeen ilvesreittis metallskylt och målade gula lodjursmärken. Lederna Samo och Pikku-Samo, som ingår i södra delen av Poronpolku, är tätare markerade än resten av leden.


Ledens etapper

  • Poronpolku består av en 30 km lång led som man kan vandra på en gång eller i kortare etapper. Man får bäst en uppfattning av rutterna genom att studera kartan.
  • Poronpolkus ledbeskrivning
  • Pikku-Samo -leden, ca 3,5 km, är en kortare rundslinga som startar från Komio naturskyddsområdes parkeringsplats. Längs naturstigen finns det finskspråkiga skyltar, som berättar bl.a. om de metoder som används vid restaurering av områdets åsskogar och skogbevuxna myrar. Reservera ungefär två timmar att vandra denna naturstig.
  • Luutaharjun Samo leden, ca 6,5 km, är en rundslinga som startar från Komio naturskyddsområdes parkeringsplats. Den berättar om naturens mångfald och särdrag på naturskyddsområdet. Längs stigen finns det finskspråkiga skyltar, och terrängen är mycket omväxlande. Reservera ungefär 4 timmar att vandra denna naturstig


Belysning

Skidspåren Samoladut på området saknar elljus. Skidspåren är avsedda endast för klassisk stil.


Förbindelse med andra leder

Ett ledmärke längs Tavastlands lodjursled. På märket finns ett gult lodjur med mörkgrön bakgrund.Vandringsleder

Poronpolku-leden fortsätter norrut som vandringsleden Hämeen Ilvesreitti (hameenvirkistysalueyhdistys.fi, på finska och engelska), i samma riktning som Tavastländska Oxvägen. Österut (mot Loppis) fortsätter leden som Paaran Patikka, som också är en del av Hämeen Ilvesreitti. Det finns också förbindelse från Poronpolku mot väst, till Melkuttimet-området och Räyskälä flygfält.

Lederna på Komio naturskyddsområde utgör en del av Poronpolku -leden. Mer information om Komios leder, dvs. Luutaharjun Samo och Pikku-Samo, finns på webbsidorna om Komio naturskyddsområde.

Kanotleder

I närheten av Poronpolku -leden finns Punelia kanotled (loppi.fi, på finska) och Kaartjoki kanotled (loppi.fi, på finska).

Skidspår

Mer information om skidspåren Samoladut finns på föreningen Lopen Samoojats (lopensamoojat.fi, på finska) hemsida.