Lemmenjoki ruttbeskrivningar

Två vandrare med ryggsäckar läser en informationstavla i en solig dag, bredvid står en vägvisare med texten "Kultareitti".

 

Ledernas startpunkter

Från startpunkten för rutterna är avståndet mellan Forststyrelsens parkering och båttransportens startpunkt 1,5 km längs en grusväg. Observera detta om du lämnar bilen på en annan plats än där du återvänder.

 

Lemmenjoki naturstig, 4,5 km, rundslinga

Under den snöfria tiden av året, vandringstid 2 h. Lämpar sig utmärkt som mål för en dagsutflykt. 

Lemmenjoki naturstig går genom kuperad terräng i en gammal tallskog längs älven Lemmenjoki. En del av vägen slingrar sig leden längs älvens stränder och ställvis går den uppe på typiska åsformation. På tillbakavägen följer leden en stig lite längre bort från älven.

En bro av järn över diket, med två personer som går, närbild av benen på bron.

Startpunkt
Forststyrelsens parkeringsplats i Njurkulahti by.

Kordinaatter: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 45.0984' lon: 26° 13.2005' ETRS-TM35FIN N: 7626869m E: 468453m 

Friluftskonstruktioner
Eldplats vid Muurahaislampi samt informationstavlor längs naturstigen.

Sevärdheter
Landskapet vid Muurahaislampi och längs Lemmenjoki. Längs leden finns fångstgropar för vildren och geologiska formationer.

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: grön målarfärg på träden
Rekommenderad vandringsriktning: motsols
Lemmenjoki naturstig följer älven Lemmenjoki genom kuperad terräng i en gammal tallskog. En knapp kilometer från startpunkten ligger Muurahaislampi tältningsområde och eldplats. Några hundra meter från Muurahaislampi har du fin utsikt över rengården Kaapin Jounin kenttä på andra sidan älven. Gården är en kulturhistoriskt värdefull samegård. Därefter fortsätter stigen upp på nästa ås och följer den cirka 1 km, ibland uppför och ibland nedför åsens sluttningar. Cirka 2,5 km från startpunkten svänger stigen till öster och slingrar sig genom kuperad tallterräng tillbaka till startpunkten.

Guldleden i Lemmenjoki, 25 km, rundslinga 

Under den snöfria tiden av året, vandringstid 2–3 dygn. 

Guldleden i Lemmenjoki är en vandringsled i varierande terräng, som går genom de viktigaste guldområdena. Informationstavlorna längs leden berättar om guldets historia och geologi samt metoder för guldgrävning.  Leden börjar i Lemmenjoki älvdal med ett cirka 6 km långt motlut som kallas Hengenahdistuksen mäki (Andnödsbacken). Före vandringens början måste du åka båt 22 km längs Lemmenjoki till Kultahamina.

Två vandrare står framför en informationstavla och undersöker områdets karta. I bakgrunden växer låga fjällbjörkar.

Startpunkt
Kultahamina, alternativt kan du starta från Njurkulahti och först vandra längs älven till Kultahamina.
Kultahamina Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 39.1794' lon: 25° 51.9327' ETRS-TM35FIN  N: 7616094m  E: 453916m

Forststyrelsens parkeringsplats i Njurkulahti
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 45.0984' lon: 26° 13.2005' ETRS-TM35FIN N: 7626869m E: 468453m

Friluftskonstruktioner
Eldplatser och tältningsområden i Kultahamina, Kapsuoja och Ravadasniemi. Máttit Ravadas raststuga. Morgamojan Kultala öde- och hyresstugor, Ravadasjärvi ödestuga samt guldgrävarförbundet Lapin Kullankaivajain Liitto ry:s ödestuga i Kultahamina. Informationstavlor längs Guldleden.

Sevärdheter
Objekt med informationstavlor längs Guldleden: Lemmenjoki älvdal från båten, Första guldfyndet, Morgamojas väggkonstruktioner, Morgamojan Kultala, Pihlajamäki, Karhu-Korhonens bibliotek, rekonstruktion av Korhonens maskinbrytning vid Jäkälä-äytsi, Isola (utanför den markerade leden).

Ruttbeskrivning 
Leden börjar i Kultahamina och går först uppför ett brant motlut som kallas Hengenahdistuksen mäki (på svenska Andnödsbacken). Stigen tar av mot nordväst efter 800 m. Följande 800 m går stigen längs sluttningen till platsen för det första guldfyndet i Lemmenjoki, vid Morgamoja. Här fortsätter leden norrut och går än en gång uppför ett motlut. Efter cirka 700 m kommer leden till Kapsuoja eldplats och tältningsområde, där den tar av mot väst och fortsätter uppåt. Efter drygt 3 km mot Morgamojan Kultala stiger leden inte längre lika brant som i början och leder ställvis ner till små fjällbäckar. Efter Morgamojan Kultala är det igen dags för ett cirka 1 km långt brantare motlut, innan fjällbjörkdungarna ger vika för kalfjället på Pellisenlakis krön.

Två vandrare fotograferade från den övre sluttningen som gick en smal grusväg. Stigen går längs en brant sluttning där tallar växer, vatten kan ses nedan.

Från Pellisenlaki fortsätter leden 8 km på det relativt lättframkomliga kalfjället till Pihlajamäki och därifrån till Karhu-Korhonens bibliotek på Jäkäläpää och vidare mot Jäkälä-äytsi. På vägen till Jäkälä-äytsi finns ett cirka 1 km långt, brant motlut genom fjällbjörkdungar längs Karhu-Korhonens gamla stig. Från botten av Jäkälä-äytsi leder ett brant motlut uppför Gaskoaivis sluttning. Sluttningarna där man tar sig ner till och upp från Jäkälä-äytsi är branta och det kan finnas stenar på stigen, så det här är ledens mest krävande punkt.

På Gaskoaivis sluttning vänder leden mot nordost och går neråt mot Máttit Ravadas raststuga i knappt 2 km. Leden fortsätter cirka 3 km i relativt lätt terräng i utkanten av en tallskog vid älven Máttit Ravadas till eldplatsen och tältningsområdet vid Ravadasniemi. Sedan går leden 2 km genom kuperad tallskog för den sista, drygt 1 km långa, branta nerförsbacken till Ravadasjärvi.

Observera
Ett besöksobjekt utanför den markerade Guldleden i Lemmenjoki är Jaakko Isolas stuga och gård vid Miessijoki. Stugan är uthyrd till guldgrävarförbundet Lapin Kullankaivajain Liitto.    
Du kan också börja vandringen längs Guldleden i Lemmenjoki från Njurkulahti by. Då följer du först vandringsleden längs älven. Startplatsen är i så fall Forststyrelsens parkeringsplats och ledens totala längd blir 22+25+15 km, totalt cirka 62 km.

Övriga leder 

Vandringsleden längs älvstranden, Njurkulahti – Ravadasjärvi – Kultahamina, 22 km / riktning

Under den snöfria tiden av året, vandringstid 8–10 h / riktning. 

Leden följer älven Lemmenjoki genom kuperad terräng i en gammal tallskog. Längs leden finns vissa höjdskillnader och branta nerförsbackar och motlut. Leden går först längs älven Lemmenjokis södra strand och korsar sedan älven för att fortsätta längs den norra stranden. Du kommer över älven med kabelbåt vid Searitniva eller Härkäkoski.

En lugn älv strömmar i förgrunden, på den motsatta stranden finns en brygga och en tät blandskog. Mitt i älven finns en vandrare i en båt, vandraren drar båten till andra sidan älven med hjälp av en vajer.

Startpunkt 
Forststyrelsens parkeringsplats i Njurkulahti
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 45.0984' lon: 26° 13.2005' ETRS-TM35FIN N: 7626869m E: 468453m

Friluftskonstruktioner
Eldplatser och tältningsområden vid Muurahaislampi, söder om Searitniva, vid Härkäjärvi, Pitkäniemi och Morgamniva. Skärmskydd och eldplats vid Sotkajärvi. Raststuga norr om Searitniva. Ödestuga vid Ravadasjärvi och hyresstuga vid Härkäkoski
Kabelbåtar för att ta sig över Lemmenjoki vid Searitniva och Härkäkoski.

Sevärdheter
Lemmenjoki älvdal, Ravadasköngäs, rengården Kaapin Jounin kenttä, fångsgropar för vildren

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: orange målarfärg på träden 
Leden börjar från Forststyrelsens parkeringsplats i Njurkulahti och följer älven Lemmenjoki i en gammal tallskog. Längs leden finns vissa höjdskillnader och branta nerförsbackar och motlut. Leden går till största delen i torr moskog, men det finns vissa fuktigare etapper på vägen. Du tar dig över älven med kabelbåt vid Searitniva eller Härkäkoski och leden fortsätter i liknande terräng på den motsatta sidan. Från Härkäkoski fortsätter färden till Ravadasjärvi ödesstuga.

Leden är 15 km från Njurkulahti till Ravadasjärvi. Från Ravadasjärvi fortsätter leden cirka 1 km till Ravadasköngäs ståtliga vattenfall och därifrån ytterligare 6 km till Kultahamina. Hela vägen från Njurkulahti till Kultahamina är leden 22 km i en riktning.   

Observera
Turbåttransporter mellan Njurkulahti – Ravadasjärvi – Ravadasköngäs – Kultahamina (PDF, 106 kb).  Vandringsleden längs Lemmenjokis strand kan enkelt kombineras med andra leder i Lemmenjoki nationalpark.

Joenkielisen kierros, 16 km, rundslinga

Under den snöfria tiden av året, vandringstid 8–9 h. 

Rundslingan Joenkielisen kierros går från Njurkulahti till fjället Joenkielinen på 534 m höjd. Från fjällets krön har du utsikt över Lemmenjoki nationalpark och Hammastunturi ödemark.  

Startpunkt 
Forststyrelsens parkeringsplats i Njurkulahti
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 45.0984' lon: 26° 13.2005' ETRS-TM35FIN N: 7626869m E: 468453m

Friluftskonstruktioner
Eldplats och kåta vid Juurakko-oja samt järntrappa vid Sotkajärvi. Eldplatser och tältningsområden vid Muurahaislampi och Sotkajärvi.

Sevärdheter
Joenkielinen fjäll med sin ståtliga utsikt.

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: orange målarfärg på träden och klipporna
Joenkielinen led börjar i Njurkulahti vid Forststyrelsens parkeringplats. Om du väljer att vandra medsols går leden först  längs en 6 km flack uppförsbacke till Juurakko-oja kåta. Efter kåtan börjar en drygt 1,5 km stigning till fjällets krön.  Från Joenkielinens krön har du utsikt över Lemmenjoki nationalpark och Hammastunturi ödemark.  Från krönet  går en brant sluttning till Sotkajärvi och Lemmenjokivarsis tältningsområde. Höjdskillnaden är 300 meter över en 3 km lång sträcka. När du kommer från Jokivarsi led fortsätter Joenkieli led till höger mot Njurkulahti. De sista 5 kilometerna går längs Lemmenjokis vandringsled genom en gammal tallskog.

Observera
Det kan finnas våta partier på leden, så du behöver vattentäta skor.

Ravadasjärvi – Morgamojan Kultala – Kultasatama – Ravadasjärvi, 26,5 km, rundslinga 

Under den snöfria tiden av året, vandringstid 2 dygn.  

Leden går från Ravadasjärvi via Gaskoaivi till Morgamojan Kultala, som på 1940–50-talet var centrum för guldgrävarna i Lemmenjoki. Från Kultala återvänder leden via Kultahamina och Ravadasköngäs till Ravadasjärvi.

En man och en kvinna med ryggsäck går längs sluttningen av en ås. Åsen är täckt av tall och björk.

Startpunkt
Ravadasjärvi, dit du kan åka turbåt från Njurkulahti eller vandra längs älvstranden.
Koordinater: Euref-Fin (~WGS84) lat: 68° 41.2623' lon: 25° 58.2940' ETRS-TM35FIN N: 7619889m E: 458287m.
 
Friluftskonstruktioner 
Eldplatser och tältningsområden i Kultahamina, Kapsuoja och Ravadasniemi. Máttit Ravadas raststuga. Morgamojan Kultala öde- och hyresstugor, Ravadasjávri ödestuga samt guldgrävarförbundet Lapin Kullankaivajain Liitto ry:s ödestuga i Kultahamina. Informationstavlor längs Guldleden i Lemmenjoki.

Sevärdheter
Lemmenjoki älvdal, Ravadasköngäs, guldområdet, Morgamojan Kultala

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: i skogen orange målarfärg på träden och på kalfjället orange trästolpar
Leden går från Ravadasjärvi västerut och börjar med ett drygt 1 km långt, brant motlut. Leden går 2 km genom kuperad tallskog till eldplatsen och tältningsområdet vid Ravadasniemi, fortsätter 3 km i relativt lätt terräng vid älven Máttit Ravadas till Máttit Ravadas raststuga. Därefter stiger leden mot kalfjället och fortsätter 6,5 km via Gaskoaivi till Pellisenlaki.

Från Pellisenlaki börjar en 1,5 km lång, brant och stenig backe nerför sluttningen mot Morgamojan Kultala öde- och hyresstugor. Från Morgamojan Kultala fortsätter leden neråt i lätt terräng i 4 km mot Lemmenjoki älvdal. Den sista kilometern före Kultahamina bär det brant utför. Från Kultahamina till Ravadasjärvi går leden tillbaka längs Lemmenjokis strand via Ravadasköngäs vattenfall. På den här etappen går leden uppför och nerför backar i den kuperade terrängen. 

Trätrappor stiger uppför sluttningen mitt i en tallskog. I nedre änden av trappan finns en kappa med en bild på tältet och en pil som pekar uppåt. Till vänster är vägskyltar med texten Guldväg högst upp.

Observera
Guldleden i Lemmenjoki går delvis längs samma led.
Den här rundslingan kan kombineras med leden Njurkulahti – Ravadasjärvi – Kultahamina, 22 km/riktning. Du kan också välja turbåttransport på dit- eller/och tillbakavägen.

Sallivaaraleden, 6 km / riktning

Under den snöfria tiden av året, vandringstid 4 h  

Sallivaaraleden för dig till den historiska renskiljningsplats vid Sallivaara med sina gamla renskötarstugor och ett renoverat renskiljningsstängsel, som tyvärr inte längre används.

En hög staketkonstruktion har gjorts av gråa torrfuror, tjocka som en arm. På insidan av staketet växer några björkar och gräs.

Startpunkt 
Parkeringsplatsen vid Repojoki vid vägen mellan Enare och Kittilä, adress: Kittiläntie 7426, Enare.
Koordinater:  Euref-Fin (~WGS84) lat: 68° 27.0017' lon: 25° 57.2897' ETRS-TM35FIN N: 7593403m E:457158m

Friluftskonstruktioner
Sallivaara informationsstuga och ödestuga, spångar för terränghjulingar.

Sevärdheter
Sallivaara renskiljningsplats och Sallivaara

Ruttbeskrivning
Leden går genom skogsterräng och över myrar. 
Sallivaaraleden går från Repojoki vid landsvägen mellan Enare och Kittilä mot Sallivaara renskiljningsplats. Terrängen är jämn och höjdskillnaderna längs rutten är små. Breda spångar har lagts för underhållsfordon på den fuktiga etappen. Dessa kan ställvis vara våta. Du återvänder från Sallavaara längs samma stig.

Observera
På den här rutten kan det vara bäst att välja gummistövlar på grund av myretapperna längs leden.

Skidleder
Njurkulahti – Morgamoja, 27,5 km / riktning, skidled

Skidas på 2–3 dygn

På vintern dras ett skidspår för underhållets behov, delvis på älvens is och delvis på älvstranden i Lemmenjoki. Allmänheten får också använda spåret. Leden underhålls inte. 

En man skidar längs ett skoterspår mot fotografen i en solig tallskog, mannen har en pulka efter sig. I förgrunden till höger kan bakdelen av en annan pulka ses.

Startpunkt 
Njurkulahti, Forststyrelsens parkeringsplats i Njurkulahti
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 45.0984' lon: 26° 13.2005' ETRS-TM35FIN N: 7626869m E: 468453m

Friluftskonstruktioner
Skärmskydd vid Sotkajärvi. Raststuga norr om Searitniva. Ödestugor vid Ravadasjärvi och Morgamojan Kultala samt hyresstugor vid Härkäkoski och Morgamojan Kultala.Guldgrävarförbundet Lapin Kullankaivajain Liittos ödestuga i Kultahamina.

Sevärdheter
Lemmenjoki älvdal, Ravadasköngäs, rengården Kaapin Jounin kenttä, Morgamojan Kultala  

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: blåa plastkäppar från Njurkulahti till Kultahamina och orange målarfärg på träden från Kultahamina till Morgamojan Kultala.
Från Njurkulahti till skärmskyddet vid Sotkajärvi är det 5 km och därifrån till Searitniva raststuga är det knappt 4 km. Från Searitniva till Härkäkoski hyresstuga är avståndet 4,5 km. Leden går vidare till Ravadasjärvi ödestuga, dit avståndet är 2 km från Härkäkoski. Etappen mellan Ravadasjärvi och Kultahamina är 7 km. Från Kultahamina går leden brant uppåt och avståndet till Morgamojan Kultala är 5 km.

Joenkielinen skidled, 8 km/riktning

Skidas på 2 h

Underhållsspår som dras upp med snöskoter från Njurkulahti till Joenkielinen. Får också användas av skidåkare. Omarkerat med syns oftast bra i terrängen.

Startpunkt
Forststyrelsens parkeringsplats i Njurkulahti
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 45.0984' lon: 26° 13.2005' ETRS-TM35FIN N: 7626869m E: 468453m

Friluftskonstruktioner
Juurakko-oja kåta

Sevärdheter
Joenkielinen fjäll med sin ståtliga utsikt över älvdalen.

Ruttbeskrivning
Underhållsspår som dras upp med snöskoter från Njurkulahti till Joenkielinen. Får också användas av skidåkare. Leden bär uppför hela den 8 km långa etappen till Joenkielinens krön. Återfärd utför längs samma led. 

Observera
Leden är inte markerad.

Lemmenjoki kanotleder, Njurkulahti – Kultasatama, 20 km eller Njurkulahti – Solojärvi, 40 km / riktning

 

Ett lugnt vattendrag kantat av tät skog öppnar sig framför. Långt bak i bilden tornar ett trädlöst fjäll upp sig. I förgrunden syns fören av en röd kanot.

Startpunkt 
Njurkulahti by, Juurakko-oja allmänna brygga, adress: Lemmenjoentie 958, Enare. Här tar du av till höger och kör cirka 250 m. Före trästaketet tar du av till vänster mot stranden och bryggan.
Koordinater:  Euref-Fin (~WGS84) lat: 68.76379 °  lon: 26.23755 °  ETRS-TM35FIN  N: 7628215m  E: 469180m

Ruttbeskrivning
Du kan paddla Lemmenjoki älv åt två håll från Njurkulahti.
Mellan Njurkulahti och Kultahamina paddlar du samma led som turbåtarna på älven.
Från Njurkulahti kan du också paddla Lemmenjoki mot nordost till Paadarjärvi och vidare till Solojärvi, där du kan avsluta färden vid sjösättningsplatsen. Leden är drygt 40 km lång och relativt lätt att paddla. Från Paadarjärvi kan du också fortsätta längs den fridfulla älven Kettujoki fram till Muddusjärvi.
Längs Juutuanjoki kan du paddla till Enare kyrkby, men då krävs erfarenhet av forspaddling och åtminstone Jäniskoski fors bör passeras på land.

Observera
Kanoter finns att hyra hos företagare i Lemmenjoki.

Terrängcykling

I Lemmenjoki nationalpark är det tillåtet att cykla på markerade leder. I praktiken ser man väldigt sällan cyklister i nationalparken, eftersom stigarna är steniga och fulla av rötter eller på andra sätt olämpliga för att åka cykel.

 

Parkeringsplatser

Njurkulahti i Lemmenjoki

  • Lemmenjoki byväg 107, Enare (Parkeringsplatsen vägskäl svänger till vänster efter ca 1 km)

Sallivaara i Lemmenjoki

  • Kittiläntie väg 7426, Enare

Det finns inte exaktare adressuppgifter.

Broschyr över Lemmenjoki


Pdf-fil 5,6 Mt (julkaisut.metsa.fi)

Kundtjänst

Övre-Lapplands naturum Siida
Tfn. 0206 39 7740
siida(at)metsa.fi

Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo
Tfn. 0206 39 7701
ivalo(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Lemmenjokis karta i Utflyktskarta.fi.