Service i Lemmenjoki

15.4.2024
Vaskolompola ödestugas kaminen är trasig, förbjudna att tända bål för tillfället.

Kundtjänst och vägledning

 • I Siida i Enare kyrkby fungerar Samemuseet och Övre Lapplands naturum.
  • Siida ger information om Lemmenjoki älv och om alla andra naturobjekt i Övre Lappland.
  • Information om Lemmenjoki turbåtar.
  • Friluftsvägledning, kartor och tillstånd för hela Övre Lapplands område.
  • I Siida fungerar även restaurangen Sarrit samt en museishop.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Lapplands Naturtjänster, address: Inarintie, 99870 Inari

Fyra vandrare vid en rastplats i en tallskog, två sitter på träbänkar och två står bredvid. I bakgrunden finns en grå kåta som byggts av stockar.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners

 • Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Lemmenjoki nationalpark.
  • De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom nationalparken
  • Från Njurkulahti är det även reguljär båtförbindelse (pdf, 106 kt) till Ravadasjärvi ödesstuga och till Kultahamina under sommartid.
   • På högsommaren trafikerar turbåten två gånger per dag, men i början och i slutet av sommaren trafikerar enbart kvällsbåten. En tur tar ca 1,5 timmar. Båtarna stannar också vid Ravadasjärvi.
   • Morgonbåten avgår kl. 10.00 och återvänder kl. 13.00. Kvällsbåten startar kl. 17.00 och kommer tillbaka till Njurkulahti kl. 20.00.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

 • I Njurkulahti finns det två café-restauranger, där man kan både äta och köpa någonting från det lilla livsmedelurvalet. De närmaste butikerna och banken ligger i Enare.

Elduppgöring

 • Det finns 30 eldplatser längs de märkta lederna. I nationalparkens rekrationszon är det tillåtet att göra upp öppen eld enbart på dessa platser. Eldplatserna är märkta på friluftsskartorna.
 • I grundzon kan man välja sin eldplats fritt. För att göra upp öppen eld får man använda bara torra kvistar, ris och annat mindre värdefullt trädvirke som ligger sig på marken. 
 • Det är inte tillåtet att göra upp eld på begränsningszonen.
 • Det är helt förbjudet att göra upp öppen eld när varning för terrängbrand utfärdats. Det är även förbjudet då risken för skogsbrand är uppenbar på grund av torka, hård vind eller andra skäl. De ovannämnda begränsningarna gäller även de anvisade eldplatserna i parken.
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • Läs mer om uppgörning av eld.

Dricksvatten

 • I allmänhet är vattnet drickbart på hela parkområdet.

Avfallshantering

 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • På Njurkulahti parkeringsplats finns det kärl för blandavfall. Kärl för blandavfall finns även vid alla stugor. Vi rekommenderar ändå, att du själv för bort ditt eget skräp från terrängen, då maskinell avfallstransport lämnar spår i terrängen och förorsakar buller.
 • Skräpfritt friluftsliv

WC

 • I Njurkulahti samt i alla stugor och camping platser finns det ett torrtoalett. Obs! Forststyrelsens parkeringsplatsen torrtoalett i Njurkulahti kommer at vara ur bruk till slutet av 2023, på grund av renovering.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • I nationalparkens rekreationszon är det tillåtet att tälta endast på tältning avsedda platser.
 • I grundzonen kan man fritt slå läger.
 • På begränsningszonen är det förbjudet att slå läger.

Ödesstugor

I ödesstugorna kan man övernatta en eller två nätter, närmare information fås från Ödesstugor -sidorna.

 • Sallivaara ligger på Sallivaara renskiljningsplats på nordvästra sidan av Enare - Kittilä -vägen (nr 955).
 • Postijoki är belägen ca 2 km från Postijoki älvs övre lopp på norra delen av Naukusselkä mot älvens nedre lopp och ca 50 m på älvens östra sidan.
 • Vaskolompola ligger österut från Reposelkäs norra ända, på södra stranden av Vaskojoki älvs lompolo (träsk).
 • Vaskojoki (även hyresstuga) finner man i älvmynningen av Látnjoaijoki älv, som mynnar ut från söder till Vaskojoki älv, på Vaskos östra strand, cirka ett par hundra meter uppströms Látnjoaijoki.
 • Morgamojan Kultala (även hyresstuga) ligger i fjällravinen vid Lemmenjoki älvs Morgamoja, som utmynnar till Morgamjärvi träsk, ca 4,5 km nordöster från Lemmenjokidalen.
 • Kultasatama är en timmerstuga, ägd av Lapin Kullankaivajainliitto, och som ligger i södra ändan av Morgamjärvi sjö.
 • Ravadasjärvi ligger på västra stranden av Lemmenjoki älv ca 600 m nordost om Ravadasköngäs.
 • Uáhujuuhâ ligger öster från Oahoaivi på östra stranden av Uáhujuuhâ älv (Oahujohka),vid sammanflödet av två övre lopps grenar.
 • Matti Mustan tupa ligger i norra delen av nationalparken, på sydöstra stranden av det övre Lankojärvi träsket.
 • Kruununtupa är belägen nordost om nationalparken, ca 600 m utanför parken. Den ligger vid en gammal poststig på nordvästra sidan av berget Laavujärvenvaara. Från stugan är det 4 km längs stigen till Enare - Angeli -vägen till Suoppujärvi.

Hyresstugor

Hyresstugorna kan hyras i sin helhet för egen användning. Reserveringar: Lemmenjoen Lomamajat, Njurkulahti, 99885 Lemmenjoki, tel. (016) 673 435.

 • Vaskojoki ligger i Látnjoaijoki älvmynning som rinner söderut till Vaskojoki älv.
  • Vaskojokis bastu är tillgänglig för alla vandrare, avgiften är 10 € / vuxna, 5 € / barnet (under 7 år) och medlem i gruppen (mindest 10 pers). Avgiften inkusiv 24% moms.
 • Morgamojan Kultala ligger i bäcken Morgamojas fjälldalgång vid Lemmenjoki älv, som mynnar ut i Morgamjärvi träsk, ca 4,5 km nordost om Lemmenjokidalen. Stugan är en för vinterbruk avsedd timmerstuga och den är också känd under namnet "Pellisen kämppä".
 • Härkäkoski ligger på Lemmenjoki älvs västra strand i norra ändan av Ravadasjärvi träsk.

Bastur

Alla turismföretagare i Njurkulahti kan erbjuda, dessutom finns det bastur vid alla hyresstugor. Vaskojokis bastu är tillgänglig för alla vandrare mot en mindre avgift.

Övernattning i omnejden

Hyresstugor/Semesterstugor

Campingområden, service för husvagnsägare och hotell

 • I Enare och i Menesjärvi.

Uthyrning av utrustning på området

 • I Njurkulahti kan man hyra kanoter.

Tillgängliga tjänster

 • På Lemmenjokis båtutflykter från Njurkulahti kan man beundra Ravadasköngäs på sommaren.
 • Båtutflykter lämpar sig för rörelsehindrade, men en assistent behövs med. Tilläggsinformation från Övre Lapplands naturum Siida.
 • I Övre Lapplands naturum Siida kommer man överallt med rullstol, men i auditoriet ryms det för tillfället bara en rullstol. I byggnaden finns det en inva-wc. På friluftsmuseiområdet kan man röra sig sommartid med hjälp av en assistent. För kundanvändning står en rullstol till förfogande.

Övrig service i omnejden

Den närmaste servicen

 • I Enare (inari.fi) finns det en bankautomat, ombudsmannapost, en hälsocentral, två butiker, apoteker service punkt i K-market butik, taxi och en servicestation.
 • Vid Lemmenjoki finns det taxi.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner

Samarbetspartnerna som är verksamma i Lemmenjoki ordnar komplett service för utflykter i terrängen och erbjuder trevliga övernattningsmöjligheter i stugor.

Broschyr över Lemmenjoki


Pdf-fil 5,6 Mt (julkaisut.metsa.fi)