Kartor över och kommunikationer i Saltfjärden

Saltfjärden ligger söder om stamväg 51 (Helsingfors–Hangö) i Kyrkslätt kommun i Nyland. Det är ca 7 km från Kyrkslätts centrum till Saltfjärdenområdet.

Kommunikationer

Med bil

  • Från stamväg 51viker man av vid Kyrkslätts centrum mot Obbnäs. Man kör sedan längs Obbnäsvägen (nr 1191) 1,4 km och viker av till vänster till Estbyvägen (nr 11243), där det finns skyltning till Saltfjärden. Man kör längs Estbyvägen 2,6 km och viker sedan av till vänster till Saltfjärdsvägen. Man kör ca 1,5 km längs Saltfjärdsvägen och viker av till vänster. Parkeringsplatsen ligger i ändan av denna väg, på 300 meters avstånd. Inget vinterunderhåll.

Med allmänna kommunikationer 

Lämpliga startpunkter 

  • Saltfjärdenområdets parkeringsplats ligger i ändan av en liten väg som viker av från Saltfjärdsvägen. Den korta stigen till fågeltornet startar från parkeringsplatsen. Inget vinterunderhåll.

Kartor 

Elektroniska kartor 

 

Övriga kartor

Saltfjärden är litet och stigen på området kort. För en utflykt på området kan du skriva ut och ta med dig kartan ovan. Denna karta borde räcka väl.

  • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
  • Terrängkarta 2032 08, 1:20 000. Kartan kan köpas av Karttakeskus och på Lantmäteribyråer. 
  • Nyland vägkarta, 1:150 000, 2011. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Saltfjärdens karta i Utflyktskarta.fi.