Kundtjänst och vägledning

  • På parkeringsplatsen finns en infotavla på finska, svenska och engelska.
  • Mer information om Saltfjärden fås från Finlands naturcentrum Haltia.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer och restauranger 

Dricksvatten

Avfallshantering 

  • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. 
  • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.  

WC 

  • Det finns inga toaletter på Saltfjärdenområdet.    

Övernattning 

  • Det finns inte områden reserverade för övernattning i Saltjfärden.

Tältning

  • De betade strandängarna, vassområden och våtmarkerna är inte lämpliga för tältning.

Tillgängliga tjänster 

  • Området har inga tillgängliga tjänster.

Övrig service i omnejden 

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200 

Områdesplanerare inom Forststyrelsens kundtjänst    

Finlands Naturcenter Haltia, tel: 040 163 6200, info(at)haltia.com

Sydöstra Finland: Pekka Koponen, tel: 0206394238

Huvudstadsregionen: Liisa Neuvonen tel: 0206394638

Västra Nyland: Anne Muuri, tel: 0206394708

Egentliga Finland: Laura Lehtonen, tel: 0206394659

Kvarken och Södra- och Mellersta Österbotten: Tuija Warén, tel:  0206395282 

Satakunta: Marjo Kekki, tel: 0206394266

E-post: förnamn.efternamn(at)metsa.fi