Leden som går från den s.k. Ristikallios startpunkt vid Sallavägen (nr 950) till Ristikallio är Karhunkierros första ursprungliga etapp som har markerats. Längs leden finns det också lundar, berg, ängar längs älvstranden samt gamla byggnader, såsom ängslador och stugor. Etappen är relativt lättframkomlig som det tar ca två dagar att vandra.

Början av etappen består huvudsakligen av tämligen lätt terräng längs älvstranden och genom tallbevuxna momarker där leden följer Aventojoki. Ca 5 km från startpunkten finns Ristikallio ödestuga, varefter leden fortsätter via Puikkokämppä till Taivalköngäs. Därifrån flyttar leden över Oulankajoki via två hängbroar. Det är möjligt att tälta bredvid Taivalköngäs ödestuga, liksom även vid Oulankas övriga ödestugor. Längs leden mellan Taivalköngäs och Oulankas campingområde finns det ett tältningsområde vid Runsulampi.

Det finns flera sevärdheter längs leden: Ristikallio, Taivalköngäs, Oulanka naturum.

Avfallshantering

Den närmaste ekopunkten finns i Oulanka nationalparks campingområde. Vid ekopunkten kan man sortera metall-, glas-, plast- och  samt överlämna farligt avfall (batterier). Var vänlig och bränn rent papper och kartonger på eldplatserna. Bioavfall förs till torrtoaletterna.

Terrängcykling

Enligt ordningsstadgarna är terrängcykling endast tillåten på för ändamålet lämpliga rutter: Taivalköngäs - Oulanka naturum (9 km).

Kanotled

Man kan även paddla 16 km av etappen. Observera att man kan paddla den smala och steniga Aventojoki endast under vårflödet. Först paddlar man längs den smala Aventojoki till Oulankajoki, längs vilken man fortsätter till landstigningsplatsen vid Oulanka naturum. Man kan paddla den smala och steniga Aventojoki endast under vårflödet. Man kan starta kanotturen från Ollilanjärvi parkeringsplats, därifrån paddlar man till Aventojokis mynning i nordöstra ändan av sjön, därifrån det är ca 12 km till Oulankajoki. Mera om Oulankas kanotleder.

Övrig service