Man kan börja färden antingen vid Oulanka naturum eller vid campingområde, som ligger ca 1,5 km norr om naturumet. Etappens mest krävande del är från Päähkänäkallio till Kitkajoki, därifrån man fortsätter längs Pieni karhunkierros (Lilla björnrundan) till Juuma by. Även Pieni karhunkierros klassificeras som krävande. Etappen tar ca 2 dagar att vandra, men enbart vandringen utan pauser tar ca 8-9 timmar.

Början av etappen från naturumet till Kiutaköngäs är rätt krävande. Efter detta börjar etappens lättframkomliga del genom skogslandskap, som fortsätter ända till Jussinkämppä.

Från Kiutaköngäs fortsätter leden genom fnösktorra tallmoar och går ner till en lund i bäckdalen, därifrån den fortsätter längs Oulankajoki till den nya Ansakämppä ödestugan. Från ödestugan fortsätter leden mot det s.k. Kitkaniemiområdet till följande stuga, Jussinkämppä, varefter ledens mest krävande etapp följer: nedstigningen från Päähkänäkallio längs en brant sluttning och därefter längs Kitkajokis steniga strand till Juuma.

Nedanför Päähkänäkallios sluttning går leden ihop med Pieni Karhunkierros. Vandrarna kan välja om de vill följa Pieni karhunkierros till Juuma med- eller motsols. Då man går motsols, dvs. via Kallioportti, finns hängbroar vid Myllykoski och Niskakoski, Kallioporttis utsiktsplats samt Myllykoski raststuga längs leden. Då man går medsols möter man bl.a. Jyräväs ståtliga vattenfall, Siilastupa samt hängbroarna vid Harrisuvanto och Niskakoski. Etappen slutar i Juuma.

Avfallshantering

Ekopunkterna d.v.s. platserna där man sortera sitt avfall finns vid Oulanka nationalparks campingområde och i Juuma. Läs mer om skräpfritt friluftsliv. Vid platserna kan man sortera metall-, glas-, plast- och samt lämna in farligt avfall (batterier, små ackumulatorer). Var vänlig och bränn rent papper och kartonger på eldplatserna. Bioavfall förs till torrtoaletterna.

Kanotled

Man kan paddla ca 6 km av etappen från landstigningsplatsen nedanför Kiutaköngäs till den plats där den f.d. Ansakämppä tidigare fanns. Efter detta avviker man från Karhunkierros, då kanotleden fortsätter från Oulanka naturum till Jäkälänmutka. Mera om Oulankas kanotleder.

Vinterspår

På vintern underhålls på en del av leden ett vildmarksspår (från medlet av februari till slutet av april då vädret tillåter det). Läs mer om Oulankas vildmarksspår.

Övriga service