Etappen som går från Juuma till Rukatunturi går genom ett landskap som präglas av skogbevuxna berg. Början av etappen går genom lättframkomlig terräng, men på fjäll- och bergsetappen blir leden krävande. Det tar ca två dagar att vandra etappen.

Det krävs inte alltför mycket att vandra från Juuma till Porontimajoki, men då leden fortsätter till Kumpuvaaraterrängen blir den mera krävande. I slutet av etappen möter vandraren bergen Konttainen och Valtavaara. Bergskedjans högsta punkt, Valtavaaras krön, ligger på 491 meters höjd. Vandringen slutar vid foten av Rukatunturi, på Rukas centralplats.

Avfallshantering

Ekopunkten finns i Juuma. Vid ekopunkterna kan man sortera metall-, glas-, plast- och pappersavfall samt lämna in farligt avfall (batterier, små ackumulatorer). Var vänlig och bränn rent papper och kartonger på eldplatserna. Bioavfall förs till torrtoaletterna.

Övrig service

  • I Juuma det finns många campingområden och semesterbyar.  
  • I Ruka finns det omfattande servicen, område för husbilar och -vagnar, stugbyar samt hotell och en konditionssal i Ruka.

Information om Kuusamos service finns i Rukas websidor (ruka.fi, på finska).