Vad kan man göra i Sompio?

Vandra längs markerade leder

I Sompio naturreservat får man röra sig endast längs de markerade lederna. Sompiojärvi skogsbilväg kommer från riksväg 4 och korsar södra delen av naturreservatet. Ruijaleden går genom naturreservatet från syd mot norr och slutar i Kiilopää. Till Pyhä-Nattanens rundslinga kommer man från Sompiojärvi skogsbilväg och den för till Pyhä-Nattanens topp. När man rör sig inom naturreservatet ska man följa områdets ordningsstadga (pdf 1,56Mt, julkaisut.metsa.fi, på finska).

En stenig stig mitt i skogen, tre personer med ryggsäckar på ryggen går längs stigen. Bredvid stigen finns en över en  meter hög stensättning, gjord av rektangulära stenar.

Göra långfärder till fots

Ruijaleden är en 35 km lång vandringsled, så när man vandrar den från början till slut bör man i allmänhet övernatta på vägen. Södra leden går i Sompio naturreservat, mittersta i Urho Kekkonens nationalpark och den nordligaste delen, mellan Kiilopää-vägen och Laanila, utanför skyddsområdena. I Sompio naturreservat är det är tillåtet att slå läger endast vid Sompiojärvis strand.

Vyn från toppen av fjället domineras av en stor sjö omgiven av skog på alla sidor. Solen skiner bakom fotografen och hans skugga kan ses på den steniga marken.

Paddla och ro

Man kan ro eller paddla på Sompiojärvi, men där finns inga egentliga vattenleder.

En man lutar sig mot träräcket och tittar genom en kikare mot ett sjölandskap som öppnar sig framför. Bakom kan björkar med musöron ses.

Skåda fåglar

Man kan bekanta sig med Sompio naturreservats mångsidiga fågelliv vid Sompiojärvis strand, där det finns ett fågeltorn, och längs de markerade vandringslederna. I Sompiojärvis omgivning och på myrarna förekommer rikligt med olika slags sjöfåglar och vadare. På området kan man få se inte bara fjällvråkar, fiskgjusar och kungsörnar utan också havsörnar. Fjällripan, som trivs på kalfjället, hör också till områdets häckfågelfauna.

En stenig fjälltopp, stenarna är rektangulära och platta. Både på höger och vänster sida finns en stenvägg som liknar en stensättning som man kunde tänka sig att härstammar från tidernas begynnelse.

Titta på sevärdheter och utsikter

Sevärdheter på området är bl.a. Nattanenfjällen. Längs markerade vandringsleder kommer man till Pyhä-Nattanen och Terävä-Nattanen, från vilka man kan beundra den omgivande ståtliga vildmarken. På Nattanenfjällen finns också torer, som är stora, naturliga stenformationer.

Fiska

Cykla

I Sompio naturreservat får man åka cykel endast längs de markerade lederna.

En närbild av risväxter med gröna blad, en del av växterna har även röda blad och bland växtligheten skymtar ett blåbär.

Plocka bär och svamp

Att plocka bär och svamp i Sompio naturreservat är tillåtet endast för lokalbor, dvs. personer som bor stadigvarande och är mantalsskrivna i Sodankylä kommun.

Gå med snöskor

Det är tillåtet att röra sig med snöskor endast längs de markerade lederna i Sompio naturreservat.