Instruktioner och regler för Sompio

Sompio naturreservat har grundats för vetenskapliga ändamål och betjänar i första hand naturvård och forskning samt även undervisning i den utsträckning som skyddet tillåter. Under alla årstider är det förbjudet att röra sig i naturreservatet på andra ställen än längs de utskakade lederna i terrängen.

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i naturreservatet
Slå läger
Göra upp eld
Skräpfritt friluftsliv
Fiska
Plocka bär och svamp
Cykla
Rida
Andra regler och anvisningar
Förbjudna aktiviteter
Säkerhet
Högsäsong

Respektera naturen

Användningen av Sompio naturreservat styrs av en ordningsstadga (pdf 1,6MB, julkaisut.metsa.fi).
Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot naturreservatets regler.

Husdjur

Det är förbjudet att låta husdjur springa fritt. Hundar ska alltid vara kopplade.

Röra sig i naturreservaten

I Sompio naturreservat är det under alla årstider tillåtet att röra sig endast längs de markerade vandringslederna. Du hittar markerade lederna på Utflyktskarta.fi. Sompiojärventie är en skogsbilväg, som går genom södra delen av Sompio naturreservat och går att köra på sommaren. 

Slå läger

Det är tillåtet att slå läger endast vid Sompiojärvis rastpaltser och högst tre dygn i sträck.

Göra upp eld

Eldplatser finns i två platsen:

 • Nalijoki skärmskydd vid leden Pyhä-Nattanen.
 • Sompiojärvi skärmskydd och kåta på startpunkten Ruijanpolku leden.

Att göra upp öppen eld är förbjudet överallt, också på detta markerade eldplatser, när varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) har utfärdats för området. Ansvaret ligger alltid hos den som tänder elden.

 • Användning av friluftskök är tillåtet överallt där det är tillåtet att röra sig.
 • När det råder varning för sterrängbrand är det inte tillåtet att använda vildmarkskök eftersom gnistor kan flyga iväg.

Skräpfritt friluftsliv

I Sompio naturreservat finns inga blandavfallskärl. För bort det du tog med dig.
Matrester och annat bioavfall kan lämnas i rastplatsens (Nalijoki och Pyhä-Nattanen) torrtoalett. I Sompiojärvi finns en undertryckstoalett dit man inte får slänga matrester eller skräp, eftersom det kan täppa till tömningsröret.  Toaletten i Sompiojärvi töms genom sugning och därför får inget komposterbart avfall eller annat skräp slängas i toaletten, eftersom det kan täppa till tömningsröret. 

Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna eller i ödestugornas eldstäder. Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

I Sompiojärvi finns ekopunkter. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Fiska

Endast tillåten i Sompiojärvi som följer:

Den som tänker fiska bör kontrollera fiskebegränsningarna på adressen kalastusrajoitus.fi (på finska).

Plocka bär och svamp

Att plocka bär och svamp i Sompio naturreservat är tillåtet endast för lokalbor, dvs. personer som bor stadigvarande och är mantalsskrivna i Sodankylä kommun.

Cykla

Man får åka cykel endast längs de markerade lederna och på Sompiojärvi skogsbilväg.

Rida

Endast på Sompiojärvi skogsbilväg.

Anda regler och anvisningar

Lokalbefolkningen och renskötare som hör till Lapplands renbeteslag har vissa specialrättigheter, när dom rör sig plocka bär och svamp i Sompio naturreservat.
I naturreservatet är även åtgärder som är förenliga med renskötsellagen tillåtna. Läs om friluftslivet i renskötselområdet.

Förbjudna aktiviteter 

 • Att åka hundspann
 • Att låta sällskapsdjur gå lösa
 • Att använda motorfordon
 • Att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar
 • Verksamhet som förändrar naturen: man får inte
  • Att uppföra byggnader, konstruktioner eller vägar
  • Att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden.
  • Att ta eller skada svamp, träd, buskar eller andra växter eller delar av dem
  • Att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller förstöra deras bon och inte heller jaga eller samla in ryggradslösa djur
  • Att vidta andra aktiviteter som kan inverka ogynnsamt på naturförhållandena, landskapet eller djurarternas fortbestånd i naturreservaten.

Säkerhet

Bekantar sig med resmålet på förhand. Genom att hålla dig på leden och följa med väderprognoser och varningar (ilmatieteenlaitos.fi) säkerställer du en lyckad utflykt.

 • Ta i beaktande årstiden när du planerar utrustningen och matsäcken för färden.
 • Friluftsliv är krävande på vintern. Väderleks- och ljusförhållandena är svåra mitt på vintern, för det kan vara rentav -40 grader kallt och under midvintermörkret är det ljust bara några timmar per dygn. Om det blåser biter kölden också hårdare.
 • De viktigaste utrustningsdetaljerna på en vandring är kniv, tändstickor, karta och kompass. Dessa, liksom också mat och dryck, bör man ha med sig även på korta dagsutflykter. Kom ihåg att lämna ett färdmeddelande om ditt tidsschema och ruttplaner till dina vänner och anhöriga eller till din inkvarteringen. Meddela också om möjligt eventuella förändringar i rutten eller tidsschemat. Skriv en rad i stugornas och skärmskyddens gästböcker, för informationen är till stor hjälp i fall att du går vilse eller råkar ut för en olyckshändelse. Områdets räddningstjänst är lagstadgat organiserad, och den nås via nödcentralen. Kom även ihåg att anmäla att du återvänt, så att räddningstjänsten inte alarmeras i onödan.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Klä dig färggrant och enligt vädret. Det lönar sig också att ta med dricksvatten och wc-papper.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Gör inte långvandringar ensam. I nödsituationer är en vän oersättligt.

För att färden ska bli lyckad är det viktigt att man förbereder sig väl och skaffar information om de lokala förhållandena.

Högsäsong

Högsäsong i Sompio naturreservat är sommaren och under höstfärgerna. Höstfärgerna infaller i allmänhet under första hälften av september.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.