Instruktioner och regler för Sompio

Instruktioner för att vistas och färdas i Sompio

Användningen av Sompio naturreservat styrs av en ordningsstadga.

I Sompio naturreservat är det

begränsat

 • I Sompio naturreservat är det under alla årstider tillåtet att röra sig endast längs de markerade vandringslederna.
 • Det är tillåtet att slå läger endast vid Sompiojärvis strand och högst tre dygn i sträck.
 • Fiske är tillåtet endast i Sompiojärvi med behövliga fisketillstånd. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitus.fi.
 • Det är tillåtet att göra upp eld endast på de anvisade eldplatserna.
 • Lokalbefolkningen och renskötare som hör till Lapplands renbeteslag har vissa specialrättigheter i Sompio naturreservat.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • Verksamhet som förändrar naturen är förbjuden.
 • Det är förbjudet att göra upp eld även på de anvisade eldplatserna och i skärmskyddens eldstäder då det råder varning för skogsbrand. Vi rekommenderar att man under de torraste tiderna av året inte gör upp eld ens i kåtornas eldstäder och stugornas kaminer, för att inte gnistor ska kommer ut i den torra terrängen.
 • Sällskapsdjur får inte springa lösa på området.
 • Det är förbjudet att använda motordrivna fordon.
 • Det är förbjudet att skräpa ner och att skada friluftsanordningar.

Förberedelser

För att färden ska bli lyckad är det viktigt att man förbereder sig väl och skaffar information om de lokala förhållandena.

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Sompio naturreservat område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

En miljövänlig vandrare

Du lämnar väl inga spår efter dig i Sompio naturreservat. Tips om miljövänligt friluftsliv finns på webbsidorna Friluftslivets ABC.

Utrustning

 • Ta i beaktande årstiden när du planerar utrustningen och matsäcken för färden.
 • De viktigaste utrustningsdetaljerna på en vandring är kniv, tändstickor, karta och kompass. Dessa, liksom också mat och dryck, bör man ha med sig även på korta dagsutflykter. Noggrannare information om utrustning och friluftsliv finns i böcker om friluftsliv och på webbsidan Friluftslivets ABC.
 • Ta med dig kokkärl och egna kärl och bestick.
 • I Pyhä-Nattanens raststuga finns en kamin, en gasspis och ved.
 • Vid skärmskydden, kåtorna och Pyhä-Nattanens raststuga finns det såg och yxa. Men när man gör en vintertur är det bäst att ha egen yxa och såg med. Det kan finnas reservsågblad på väggen i vedbodarna.
 • I Pyhä-Nattanens raststuga finns slaskhink, gästbok och brandvarnare.
 • Det lönar sig att ha med ett eget batteri (V9) till brandvarnaren, för batteriet i stugan kan ha mist laddningen på grund av köld och fukt.
 • I stugpärmen finns råd bl.a. om hur man använder stugan och dess utrustning.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.

Säkerhet

 • Du kan öva dina friluftsfärdigheter genom att göra kortare dagsutflykter. På längre vandringar är det bäst ha med en erfaren vandrare.
 • Kom ihåg att lämna ett färdmeddelande om ditt tidsschema och ruttplaner till dina vänner och anhöriga,till din inkvarteringen eller Urho Kekkonens nationalparks kundtjänstställen. Meddela också om möjligt eventuella förändringar i rutten eller tidsschemat. Skriv en rad i stugornas och skärmskyddens gästböcker, för informationen är till stor hjälp i fall att du går vilse eller råkar ut för en olyckshändelse. Områdets räddningstjänst är lagstadgat organiserad, och den nås via nödcentralen. Kom även ihåg att anmäla att du återvänt, så att räddningstjänsten inte alarmeras i onödan. Räddningstjänsten debiterar för onödiga efterspaningar. Kom ihåg att det telefonnummer man i första hand ringer i nödfall är 112!
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Friluftsliv är krävande på vintern. Väderleks- och ljusförhållandena är svåra mitt på vintern, för det kan vara rentav -40 grader kallt och under midvintermörkret är det ljust bara några timmar per dygn. Om det blåser biter kölden också hårdare.
 • Gör inte långvandringar ensam. I nödsituationer är en vän oersättligt.
 • Vårvintern är en populär tid med tanke på friluftsliv, men också då ska man förbereda färden väl och ha ordentlig utrustning. Med vanliga längdskidor klarar man sig absolut inte i Sompio naturreservat!
 • Friluftslivets ABC:

Högsäsong

 • Högsäsong i Sompio naturreservat är sommaren och under höstfärgerna. Höstfärgerna infaller i allmänhet under första hälften av september.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en skogsbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en skidåkare som plockar skräp från pisten.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer