Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Sompio naturreservat

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Sompio naturreservat. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom naturreservat.