Nattanenfjällen

En vinterbild tagen under den ljusröda midnattssolen. Fjäll och snötäckta träd kan ses på bilden.

Nattanenfjällen med sina vassa toppar skiljer sig tydligt till formen från de övriga fjällen i Koilliskaira med rätt så runda toppar. Man kan beundra fjällandskapet från Pyhä-Nattanens (508 m) topp, dit man kan vandra längs en markerad led. Borta i nordost domineras landskapet av kedjan av Nattanenfjäll. Vid Pyhä-Nattanens fot syns den lilla ödemarkstjärnen Sukkulalampi. Längre bort kan man urskilja det vidsträckta, enhetliga fjällområdet i Urho Kekkonens nationalpark.

En bild som tagits från en stenig fjälltopp, nedanför finns en stor sjö och ett brett skogs- och myrlandskap.

I söder ligger sjön Sompiojärvi, omgiven av myrar och i kontakt med Lokka vattenmagasin. Öster om Lokka vattenmagasin finns några hus, som före byggandet av bassängen hörde till byn Mutenia. Mutenia var en av de små byarna i Sompio. I dag finns det bara ett fåtal hus kvar av Mutenia by och de ägs av Kemijoki Oy. Mutenia ligger bakom vägbommar och är inte öppen för allmänheten.

En stensättning i förgrunden, nedanför finns skog. Längre bak skymtar två fjäll och bakom dem stora vattenområden. Vädret är molnigt.

Även från Terävä-Nattanens (544m) krön har man en fantastiks utsikt över den omgivande naturen. Tydligast framträder i landskapet fjällen Sokosti och Ukselmapää i Urho Kekkonens nationalpark. Man kommer till Terävä-Nattanen längs Ruijaleden.

Torer

På Terävä-Nattanens krön finns det torer, dvs. stora, flera meter höga stenblocksformationer. Torerna har uppstått då graniten har spruckit rätvinkligt. Förr i tiden var torerna heliga kultplatser och de ansågs vara bl.a. gudarnas boningar.

Ljusröda flata stenar som ligger ovan på varandra. Vid foten av klippan växer några ristuvor och runt om finns gråa lavtäckta stenar.

Nattanenfjällens röda granit

Nattanenfjällen utgör Sompio naturreservats kärna. Fjällen är över 500 meter höga och går att urskilja på tiotals kilometers avstånd. Nattanenfjällen har vassa toppar, som inlandsisen inte lyckades slipa så runda som fjälltopparna i Urho Kekkonens nationalpark. Fjällkedjan i Saariselkä hör till Nordbottens granulitområde, vars bergarter uppstått huvudsakligen ur jordsediment under hög temperatur och högt tryck. Nattaset består däremot av en i Nordbotten sällsynt röd granit, dvs. Nattanenfjällens röda granit.

Graniten är en djupbergart och de olika bergarterna i den har bildats av magma på flera kilometers djup i jorden. Olika granitbergarter, inklusive Nattanenfjällens röda granit, är hårdare än de övriga bergarterna inom granulitområdet. Av denna orsak lyckades inte istäcket som drog sig tillbaka i slutet av istiden slipa Nattanenfjällens sex toppar lika runda som de flesta andra fjälltoppar i Koilliskaira. I Nattanenfjällens granit har det på många ställen uppstått vågräta sprickor som lett till uppkomsten av imponerande torer. Torerna hör till områdets sevärdheter.