Bergsrygg och bronsålders grav

Det finns ett gravkummel från bronsåldern högst uppe på bergsryggen, som förenar bergen Vankkurimäki och Mustamäki. Kumlen har också kallats för hiittentarha (djävulens trädgård) och Viitan kruunu.

Från berget har man en öppen utsikt främst mot väster. Branten är massiv och ur landskapslig synpunkt värdefull och den ingår i Uskela-och Halikko ådal, som är ett nationellt värdefullt landskapsområde. Berget reser sig som högst 66 meter över havsytan.

Torparbosättning allt sedan 1700-talet

På Vaisakko naturskyddsområde i norra ändan av en strandäng syns timmerrester av ett torp. Det har funnits torparbosättning på Vaisakko åtminstone allt sedan 1700-talet. Området hörde till en början till Wiurila herrgård, men övergick år 1926 till Vuorentaka herrgård. I Vaisakko har det även funnits tre andra torp. Vaisakko torp hade fast bosättning ända till år 1959. Till torpet hörde en egen ria och en ladugård med två kor, får, grisar och höns.