Friluftsleder och stigar

Lövträdens kronor under en solig sommardag.

Ledernas startpunkter

Vaisakos enda parkeringsplats finns bredvid naturskyddsområdet vid åkern. Från parkeringsplatsen för en ca 1,5 km lång vandringsled till Vaisakko naturskyddsområde. På naturskyddsområdet förgrenar sig leden till en rundslinga som man gå i båda riktningarna. Rundslingans längd är ungefär 1,5 km. Slingan går i omväxlande terräng. På naturskyddsområden går vandringsleden genom en ädelträdsdominerad lund, men även över forna åkrar och längs deras åkerkanter. Fuktigare partier är spångade.