Vad kan man göra i Vaisakko?

Vandra längs markerade leder

På Vaisakko naturskyddsområde finns en ungefär 1,5 km lång markerad vandringsled, som börjar vid parkeringsplatsen. Leden förgrenar sig till en rundslinga på naturskyddsområdet. Rundslingan är en aning kuperad och den är bara delvis spångad, så leden är inte tillgänglig för den som rör sig med barnvagn eller rullstol.

Skåda fåglar

Beträffande fågelbeståndet är området rikt och mångsidigt och i synnerhet sätter den rikliga lundartsfaunan sin särprägel.