• Gästhamnen (visitoro.fi) (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59º 48.63' lon: 22º 20.15' ETRS-TM35FIN: N: 6639515, E: 238500)
  • Hamnnummer: 606
  • Djup 3,0 m
  • Förtöjning:  Bryggplats med Y-bom, sidoförtöjning eller med boj.
  • Öppen mot nordost
  • Tjänster året om: sugtömning av septitank, WC och dusch, vatten- och diskstation, avfallsstation, café, bastu  
  • Ungefär 80 platser.
 • Företagare på Örö (visitoro.fi) erbjuder guidnings-, gästhamns-, café-, restaurang- samt inkvarteringstjänster. 
 • Samarbetsföretagarna arrangerar transporter till Örö kustfort och guidningar.
 • En utställning om Örös historia och natur  på 12''-kasernområdet
 • Natur- och kulturstigar
 • Guidetavlor
 • Tältningsområde (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59º 48.5' lon: 22º 19.65,3' ETRS-TM35FIN: N: 6639307, E: 238016)
  • En serviceavgift betalas till företagaren på ön (visitoro.fi), som innehåller tillgång till allmän bastu och dusch i beväringsbastun samt till tältningsområdets vattenpost och avfallshantering.
  • För mer än 3 natter fordras anmälan (metsa.fi) till Forststyrelsen.
  • Uppgörande av öppen eld är förbjuden på hela ön, gäller också riskök.
 • Toaletter
 • Örö residens för konstnärer och för forskare, mer information (ores.fi, på engelska).

Besökare njuter av mat och dryck vid uteserveringen under en sommardag

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200 

Broschyr över Örö


Pdf 3,5 MB (julkaisut.metsa.fi)