Det händer på Örö

Sommarutställning på Örö ön 7.6.-27.9.

(Uppdaterad 16.6.2024)

ÖRES 24 sommarutställning  (ores.fi)  

 

Nyheter från Örö kustfort

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Tips för vandraren

Kniv och ved

Att göra upp eld: Friluftslivets ABC.