Öppettider 

 • Örö kustfort öppnades för besökare i början av juni 2015. Inträde till ön är gratis, men för båtar debiteras bryggavgift. Man kan bekanta sig med ön på egen hand eller genom guidningar arrangerade av Forststyrelsens samarbetsföretagare.

Kontaktuppgifter        

Kartor och kommunikationer

Örö ligger i Skärgårdshavet ca 15 km söder om Kasnäs. Ön kan endast nås från havet.

Med båt eller paddlande

 • Landstigning på Örö sker via gästhamnen. Paddlare har en egen brygga. På resten av ön råder ankringsförbud. Mer on tjänster av gästhamnen (visitoro.fi)
  • Hamnens koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59º 48.63' lon: 22º 20.15' ETRS-TM35FIN: N: 6639515, E: 238500
  • Kartserie: B
  • Sjökort: 644
  • Hamnens djup är 3,0 m.

Med turbåtar 

Från Kasnäs

Från Korpoström

Med taxibåt

Kartor


Elektroniska kartor


Övriga kartor

 • Hangö Hitis Ekenäs vattentålig båtkarta, 1:50 000, Karttakeskus 2022.
 • Nötö Kasnäs Utö vattentålig båtkarta, 1:50 000, Karttakeskus 2022.
 • Sjökortserie B, 1:50 000, Helsingfors–Pargas, 2015. 
 • Sjökortserie D, 1:50 000, Åbolands skärgård, 2018. 
 • Terrängkarta 1033 11 Örö 84/91 PP, 1:20 000, Lantmäteriverket 1991. 

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Broschyr över Örö


Pdf 3,5 MB (julkaisut.metsa.fi)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Örö kustforts karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer