Natur

Naturen på Örö är en unik helhet som innehåller rikligt med hotade naturtyper och hotade växt- och fjärilsarter. Mångformigheten hos naturen på Örö baseras på öns läge i den södra ytterskärgården. Faktumet att ön är stor och består av sand och grus har även en stor inverkan. Dessa faktorer har tillsammans med det kontinuerliga slitaget skapat rikligt med olika livsmiljöer på Örö. Exempel på dessa är de öppna solexponerade torrängarna och strandängarna där många sällsynta växt- och fjärilsarter trivs.

Höglandsboskap på öns kulturlandskapområden. De har långa horn och lång päls, med en pannlugg som täcker öronen.

På Örö hittar man rikligt med fjärils- och växtarter som inte finns någon annanstans i Finland. Beteskulturen som skärgårdsborna bedrev tidigare återinförs för att sköta om kulturlandskapet. De långa sand- och grusstränderna i naturtillstånd skapar även de en egen unik livsmiljö på ön.

Historia

Örös händelserika historia syns på många sätt på ön. Innan ön införlivades med Skärgårdshavets nationalpark hade den fungerat som betesmark för skärgårdsborna innan den blev ett militärområde under hundra års tid. Under den ryska tiden fungerade fortet på ön som en del av Östersjöns försvarskedja och senare som en bas för finska kustartilleriet. Bland kustfortets historiskt värdefulla objekt hittar man kasernområdena och de bastanta batterierna, befästningarna vid Norra udden, granatkastarkullen, ruinerna av 120 mm-batteriet och kullerstensvägen "Pitkä Ikävä" (Ung. Långa tristessen).

Leder

Via vandringsledsnätverket kan besökaren bekanta sig med varje hörn av ön. 6''-rundan (ungefär 5,3 km) leder till Örös södra udde och där öppnar sig ett mäktigt havslandskap. På vägen kan man bekanta sig med kanonställningar, kasernområden och försvarsställningar. 120 mm-rundan (ungefär 5,6 km) sträcker sig till öns norra delar genom strandängar, genom gammelskogar och via den öppna västra stranden. Därtill finns det 6 km gamla kullerstensvägar på Örö, via vilka man enkelt kan ta sig mellan olika platser. Observera dock att det finns gamla försvarskonstruktioner skyddade med vajerstängsel på ön. Det finns inga tillgängliga tjänster.

En cyklist står bredvid sin cykel invid kullerstensvägen. Cyklisten har lätt sommarklädsel och en duk på huvudet. Lätta sommarmoln på himlen.

Broschyr över Örö


Pdf 3,5 MB (julkaisut.metsa.fi)

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer