Instruktioner för att vistas och färdas i Pallas-Yllästunturi nationalpark

Alla som rör sig i området måste följa med ordningsstadgan för Pallas-Yllästunturi nationalpark (julkaisut.metsa.fi).

Skräpfri Hetta-Pallas vandringsled

Hetta-Pallas vandringsled blir officiellt skräpfri och sopkärlen tas bort från leden våren 2023.

Gå med i utmaningen och uppmuntra andra vandrare att ta hand om vår underbara nationalpark. Låt oss göra Hetta-Pallas vandringsled skräpfri tillsammans! Dela budskapet på sociala medier med hashtags: #RoskatonHettaPallas och #PallasYllästunturinKansallispuisto.

Ta ditt eget skräp ur terrängen till ekopunkter på Fjäll-Lapplands naturum eller Pallastunturi naturum.

I Pallas-Yllästunturi nationalpark är det

Tillåtet

 • Att färdas till fots, på skidor, med roddbåt eller kanot med undantag för eventuella områden med tillträdesförbud.
 • Att plocka bär och matsvampar.

Begränsat

 • Nyttjandet av nationalparken styrs av ordningsstadgan.
 • Att göra upp öppen eld och att slå läger på rekreationszon är tillåtet endast närä stugor och eldplatser. Detta gäller även för övernattning i hängmatta. På de mera avlägsna ödemarkszonerna är det ändå fritt tillåtet att tälta och man får göra upp eld och använda torra grenar. Se zonfördelningen från kartbilagorna (julkaisut.metsa.fi)
 • Det krävs tillstånd att få arrangera evenemang för stora grupper (över 50 pers.) i nationalparken.
 • För annan verksamhet än normal vandring eller skidåkning behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).
 • Att vistas på de fem områden med tillträdesförbud, som har inrättats för att skydda floran och faunan. Områden med tillträdesförbud är:
  • Alempi Onnasjärvis och Onnasjokis område, där det är förbjudet att vistas 1.5. - 30.11.
  • Hanhivuomaområdet, tillträde är förbjudet året om.
  • Områdena vid Pahakuru–Hannukuru, Suaskuru och  Haltioletto, tillträde är förbjudet året om.
  • Pyhäjoki och Varkaankuru området, tillträde tillåtet bara på rutter 1.5.–20.11.
 • Från juni 2017 har cykling varit tillåtet i nationalparkens alla officiella markerade sommarleder, med några få undantag. Det är inte tillåtet att cykla i Palkaskero (pdf, 329 kt), Varkaankuru (pdf, 329 kt), Tuomikuru (pdf, 325 kt), Pirunkuru (pdf, 328 kt) och Keimiötunturi. På sommaren är det förbjudet att cykla utanför de officiella sommarleder.
 • Ridning och hundspann körning är tillåtet endast för nationalpark co-entreprenörer på vissa rutter.  

En liten vit hund tittar på kameran. Hunden är i koppel.

Förbjudet

 • Att låta sällskapsdjur gå lösa. Sällskapsdjur får medtagas endast om de hålls kopplade. Djuren får inte föras in i mesta av nationalparkens stugor. Den som färdas med hund bör alltså ta ett tält med sig.
 • Att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar.
 • Att ta marksubstanser eller gruvmaterial och att skada markgrunden eller berggrunden. Det är också förbjudet att stapla upp stenar på fjällen.
 • Att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon.
 • Att fånga eller samla ryggradslösa djur.
 • Att köra motorfordon på andra ställen än särskilt anvisade vägar.
 • Att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningarna.
 • Då varning för skogsbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp öppen eld också på de markerade eldplatserna samt i skärmskyddens eldstäder. Under de allra torraste perioderna är det skäl att undvika att göra upp eld också i kåtornas eldstäder och i stugornas kaminer, för att det inte ska flyga gnistor i den fnösktorra terrängen.
 • Det är förbjudet att flyga drönare i områden med begränsningar i rörelsefriheten samt i för fåglar viktiga häckningsområden, t.ex. branta klippor i fjällen, öar, skär och havsvikar där det häckar fågelkolonier och fåglars viktiga rastplatser. Det är förbjudet att störa ryggradsdjur i naturskyddsområden, och av denna orsak kan det vara förbjudet att flyga drönare även på andra ställen än de ovan nämnda. 

Förberedelser

Genom att man noggrant planerar fjällfärden och att söker information om de lokala förhållandena har man möjlighet till den bästa naturupplevelsen.

En vandrare ligger i tältet med fötterna på utsidan. Tältet är omgivet av en grön äng, en sjö och en skogbeklädd udde.

Säkerhet

 • Kom ihåg att lämna ett färdmeddelande om dig själv, din tidtabell och din ruttplan åt dina vänner och din familj, i din inkvarteringsplats eller i naturumen. Meddela i mån av möjlighet också om förändringar i din ruttplan och tidtabell. Områdets räddningsservice är lagstadgat organiserad, och den når man via nödcentralen. Kom ihåg att meddela om att du kommit fram, så att inte räddningstjänsten alarmeras i onödan. Räddningstjänsten fakturerar för onödiga efterspaningar. Kom ihåg att 112 är det nummer man först ringer till om man hamnat i en nödsituation! Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Vädret kan slå om väldigt snabbt på fjällområdet. En plötslig dimma eller snöstorm kan orsaka farliga situationer.
 • Om vintern är friluftsliv krävande. Väder- och ljusförhållandena kan vara svåra under midvintern, då kan det vara t.o.m. -40 grader kallt och endast ett par timmar dagsljus. Vinden ökar köldens kylande inverkan.
 • Man bör kunna orientera säkert. Man måste vara beredd på nödsituationer, såsom övernattning i terrängen.
 • Vårvintern är en populär tid för friluftsliv, men även då måste man förbereda sig omsorgsfullt. Med smala skidor bör man inte skida utanför de preparerade skidspåren!
 • Man bör vara försiktig med att följa snöskoterspåren. Om vintern är det alltid farligt att gå vilse.
 • Friluftslivets ABC:

Årstider

Ruskan börjar på fjällen i Västra Lappland omkring den 10 september och varar i två till tre veckor. En höststorm kan ibland riva löven från träden i förväg.

Vintern börjar ofta i slutet av oktober, men under de senaste åren har snötäcket blivit tjockt först efter årsskiftet. Slutet av året är alltså ofta snöfattigt. Belysningen är speciell vid det begynnande midvintermörkret. Solstrålarna kommer snett genom atmosfären och det snötäckta landskapet färgas turvis svagt rött och blått. Natten och kvällen lyses upp av månen och norrskenet.

Sex skidåkare med ryggsäckar på ryggen i ett öppet trädlöst fjällandskap. Solen står lågt på himlen det har börjat skymma. Fjäll och en klar himmel kan ses i horisonten.

Snötäcket är som tjockast i februari-mars, ställvis över en meter snö. Under -20 graders köldperioder kan vara i flere dagar. Friluftsliv om vintern och övernattning i terrängen kräver speciellt god utrustning för att lyckas.

Vårvintern är den bästa skidsäsongen, som sträcker sig från början av februari till slutet av april. Åren är ändå inte alltid likadana och det bästa skidföret varar inte nödvändigtvis ända till Valborg.

Våren infaller i maj och fortsätter nästan ända till mitten av juni. Smältvattnet blöter ned lederna och gör dem ytterst känsliga för slitage. Det är önskvärt att besökare beaktar detta då de väljer tidpunkt och rutt för sin fjällfärd.

Sommaren börjar efter medlet av juni. Stickmyggorna (Culicidae) kläcks efter midsommaren, och knotten och bromsarna och svidknotten (Ceratopogonidae) följer efter dem. De senaste åren har av någon orsak varit nästan myggfria, så man har fått njuta av Lapplands sommar i allsköns ro.

Högsäsong

Säsongtider för friluftslivet i nationalparken är skidsäsongen i mars-april samt sommarens och höstens vandringssäsong. Parkens absolut populäraste led är Hetta-Pallas-leden, och bokningar av ledens reservationsstugor är det skäl att göra åtminstone ett halvt år på förhand. Ödestugorna är ofta fulla under högsäsong, så det är skäl att då ta ett tält med sig, ifall man inte vill sova under bar himmel.

Två vandrare går upp för en stenig fjällsluttning en halvmulen sommardag. Bredvid leden finns en ledmarkering med en pil.

Utrustning

Då man rör sig i nationalparken bör man åtminstone ha med sig en karta, en kompass samt ändamålsenlig friluftsutrustning beroende på färdens längd. Det är betydligt mer krävande att färdas i ödemarksdelen än längs de markerade lederna, och för det behöver man erfarenhet av friluftsliv i fjällterräng. Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.

Mobiltelefonens hörbarhet

Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Pallas-Yllästunturi nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.

Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Avfallshantering

På alla naturskyddsområden som förvaltas av Forststyrelsen strävar man i fortsättningen till skräpfritt friluftsliv. Man litar på vandrarnas initiativförmåga och ansvarskänsla. Man vet att vandrarna själv kan se till att föra sitt avfall bort ur terrängen och föra det till underhållna ekopunkter. I Pallas-Yllästunturi nationalpark strävar man till att övergå till skräpfritt friluftsliv inom ett par år.

Pyhäkero, Hannukuru och Nammalakuru stugor samt Pallastunturi, Kellokas och Fjällapplands naturum har ekopunter för sortering av avfall, dit kan man föra glas-, metall- och farligt avfall. Bioavfall kan man lämna i de komposterande torrtoaletterna och brännbart avfall kan man bränna på eldplatserna.

Läs mera om miljöskonande friluftsliv.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en skogsbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en skidåkare som plockar skräp från pisten.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Till företagare

Företagarna måste ha ett samarbetsavtal med Forststyrelsen för att kunna använda nationalparkens tjänster. Användningen av servicekonstruktioner i företagsverksamhet är avgiftsbelagd.