Kartor över och kommunikationer i Vätsäri

Vätsäri ödemarksområde ligger öster om riksvägen som går från Ivalo till Kaamanen (riksväg 4, E75), bakom Enare träsk.

Kommunikationer

Med bil

 • Vätsäri ödemarksområde ligger i Enare kommun öster om Enare träsk. Regionväg nr 971 från Kaamanen via Näätämö till Norge (120 km) går längs Enare träsks norra strand. Längs vägen ligger byarna Partakko, Sevettijärvi och Näätämö. Med regionväg nr 969 från Ivalo till Nellim kommer man till södra sidan av området. Regionvägen fortsätter från Nellim till Kessi och övergår efter Paatsjokis bro till en skogsbilväg, som slutar litet före Kessijärvi.
 • Körinstruktion till Siida.

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

 • Byarna i närheten av ödemarksområdet: Nellim, Sevettijärvi och Näätämö lämpar sig som startpunkter för färden till området.
 • Byarna Partakko och Nellim rekommenderas som startpunkter för båtutflykter. Det finns sjösättningsställen för båtar i bägge. På Enare träsks stränder finns det flera sjösättningsställen. Båthamnar finns det i Enare, Veskoniemi och Nellim.

Kartor

Elektroniska kartor

 

Övriga kartor

 • Inarijärvi Vätsäri Tsarmitunturi, 1:25 000 ja 1:100 000 vattentålig vattenkarta. Calazo 2021.
 • Vätsäri Kessi Øvre Pasvik vattentålig topografisk karta, 1:50 000, Karttakeskus 2020. 
 • Enares adress- och rekreationskarta, 1:150 000, Lapplands lantmäterikontor 2013. 
 • GT utflyktskarta Norra Finland, 2016, 1:400 000. 
 • Terrängkartor W521, W514 ja W523, 1:50 000, Lantmäteriverket 2008 - 2009.
 • Enare träsks båtkarta, 1:50 000, Sjöfartsverket 2011. 
 • Sevettijärvi Nuorgam friluftskarta, 1:100 000, Karttakeskus 2014. 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Vätsäri ödemarksområden karta i Utflyktskarta.fi.