Kartor över och kommunikationer i Reposuo-Kalliolahdensuo

Kommunikationer

Reposuo-Kalliolahdensuo är beläget öster om stamvägen Joensuu - Lieksa - Nurmes (nr 73), ca 10 km öster om Lieksa. Till Lieksa är det 95 km från Joensuu, 190 km från Kuopio och 180 km från Kajana.

Med bil

 • Från Lieksa
  • Man tar av 2 km söder om Lieksa centrum till Ilomantsvägen (nr 522), längs vilken man kör ca 7 km och vänder därefter öster om Pankakoski till vänster till Ruunaantie (nr 5224). Längs Ruunaantie kör man ca 2,5 km (Anttonens parkeringsplats) eller 5 km (Ulkkajoki parkeringsplats). Vid parkeringsplatserna finns det en skylt till Reposuo.
 • Från Pankakoski
  • Man tar av 2 km söder om Lieksa centrum till Ilomantsvägen (nr 522), längs vilken man kör ca 5 km och vänder därefter till vänster mot Pankakoski. Från Pankakoskivägen vänder man efter 0,4 km till vänster till Ruukintie. Efter korsningen heter vägen Niskantie, och längs den kör man 0,7 km. Från Niskantie vänder man till Niskanranta, och längs vägen som leder dit ligger Kiviniemi parkeringsplats efter 0,8 km. Vid parkeringsplatsen finns det en skylt till Reposuo.
  • Från Pankakoski centrum är det 3 km till Kiviniemi parkeringsplats och ca 10 km från Lieksa centrum.

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

 • Parkeringsplatserna vid Ulkkajoki (Ruunaantie, Lieksa), Kiviniemi och Anttonen (Ruunaantie, Lieksa).
 • Det finns inte exakt adress till parkeringsplatserna. För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.
 • På vintern plogas vägen endast fram till Ulkkajoki parkeringsplats.

Kartor

Övriga kartor

 • Terrängkarta P544, 1:50 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
 • Terrängkartor nr 4332 02 och 05, 1:20 000. Kartorna kan köpas bl.a. från Lantmäteribyråer och välförsedda bokhandlar.
 • GT vägkarta Östra Finland, 2010, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Reposuos karta i Utflyktskarta.fi.