Saari folkpark grundades år 1932 på initiativ av hembygds och museiföreningen Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistys. Saari herrgård hyrde ut området mot en årsavgift på en mark och var avsett att vara ett rekreations- och fritidsställe. År 1933 byggdes en friluftsteater på sluttningen ner till Suujärvi och den används än i dag. Området såldes till Tammela kommun och Forssa stad år 1980.

På detta natursköna område har man anordnat traditionella midsommarfester sedan år 1934, med undantag av krigsåren. Området kallas "Sydvästra Tavastlands Pärla".

Landskapet kring Saari herrgård klassas som exceptionellt värdefullt och vackert odlings- och kulturlandskap. Herrgården byggdes så tidigt som på 1600-talet och är numera i privat bruk.

Kaukolanharju utsiktstorn

Ett rött utsiktstron mellan tallarna på toppen av en ås, utsiktsplattformar finns på den andra våningen och högst upp.Uppe på åsen Kaukolanharju står ett 21 meter högt, slutet utsiktstorn av trä. Byggmästaren A. Nummi från Forssa ritade tornet, som blev klart år 1926.

Under vinterkriget fungerade tornet som luftvärnets observationstorn. Nuförtiden har man en hisnande utsikt över det omgivande ås- och sjölandskapet. Landskapet har på initiativ av föreningen Hämeen Heimoliitto utsetts till Egentliga Tavastlands vackraste landskap år 1995 och har av miljöministeriet utsetts till ett av vårt lands vackraste landskapsområden.

Bredvid tornet finns konstnären Albert Edelfelts minnessten. Den står på det ställe där konstnären år 1889 målade ett av sina kändaste verk, " Kaukola ås i solnedgång" med en vy från Kaukolanharju över omgivande sjöar.

Lounais-Hämeen pirtti och Hakkapelitkällaren

Lounais-Hämeen pirtti (tammela.fi, på finska) är ett hembygdsmuseum inrett med allmogeförmål från Tammela från 1800-talet. I huset finns en restaurang, ett café och ett museum. Pirtti byggdes genom talkoarbete 1946-1948 och har ritats av arkitekt V. Kyander. Pirtti ägs av stiftelsen Lounais-Hämeen Pirtin Säätiö.

Museet i källarvåningen är till minne av Tammelas hakkapeliter som stred i det 30-åriga kriget (1618-1648). I källaren finns olika slags föremål från hakkapeliternas tid.

Gamla bron i Saari

Den gamla bron över sundet Saarensalmi byggdes år 1923 i stället för en bro som hade förstörts under kriget.