Kundtjänst och vägledning

 • Vid parkeringsplatsen finns det infotavlor och en karta.
 • Skyltarna i terrängen är huvudsakligen på finska, i en del är texten också på engelska.
 • Mera information om utflyktsmålet fås från Forststyrelsen tel. 0206 39 5270 (mån-fre kl. 9-15) och Tammela kommun (tammela.fi, på finska).

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer, restauranger och kiosker

 • Lounais-Hämeen Pirtti
 • Vid Kuivajärvis strand, i närheten av vägen (nr 2821), finns det en kiosk, som är öppen på sommaren.

Eldplatser

Fyra personer sitter på ett skärmskyd vid lägerelden på sommaren. I bakgrunden finns cyklar, ett träskjul och en skog.

Dricksvatten

 • Det finns inget vattenställe där man kan ta dricksvatten på området. Det är bast att ha dricksvatten med sig.
 • På sommaren kan man be om dricksvatten från caféet.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns avfallskärl i närheten av rastplatserna, på parkeringsplatsen och vid badstränderna.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • I kioskbyggnaden (vid Kuivajärvis strand i närheten av väg nr 2821) finns det toaletter, som är öppna på sommaren.
 • Det finns en torrtoalett i närheten av skärmskyddet.

Övernattning

Skärmskydd

 • Det är tillåtet att tillfälligt övernatta i det skärmskydd som finns vid Kuivajärvis strand.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Den 2,7 km långa breda naturstigen med sandbotten lämpar sig också för rullstolsburna som har en assistent med sig.
 • Tillgänglig toaletten finns i kioskbyggnaden och är öppen om sommaren.

Service för båtfolk

 • I omnejden finns det sjösättningsställen både i Kuivajärvi och Pyhäjärvi. Närmaste båtramp av betong finns på ca 2 km avstånd från området när man kör mot Tammela.

Övrig service i omnejden