Kundtjänst och vägledning

 • Vid parkeringsplatsen finns det infotavlor och en karta.
 • Skyltarna i terrängen är huvudsakligen på finska, i en del är texten också på engelska.
 • Mera information om utflyktsmålet fås från Forststyrelsen tel. 0206 39 5270 (mån-fre kl. 9-15). Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
 • Tammela kommun (tammela.fi, på finska).

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer, restauranger och kiosker

 • Lounais-Hämeen Pirtti
 • Vid Kuivajärvis strand, i närheten av vägen (nr 2821), finns det en kiosk, som är öppen på sommaren.

Eldplatser

Fyra personer sitter på ett skärmskyd vid lägerelden på sommaren. I bakgrunden finns cyklar, ett träskjul och en skog.

Dricksvatten

 • Det finns inget vattenställe där man kan ta dricksvatten på området. Det är bast att ha dricksvatten med sig.
 • På sommaren kan man be om dricksvatten från caféet.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns avfallskärl i närheten av rastplatserna, på parkeringsplatsen och vid badstränderna.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • I kioskbyggnaden (vid Kuivajärvis strand i närheten av väg nr 2821) finns det toaletter, som är öppna på sommaren.
 • Det finns en torrtoalett i närheten av skärmskyddet.

Övernattning

Skärmskydd

 • Det är tillåtet att tillfälligt övernatta i det skärmskydd som finns vid Kuivajärvis strand.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Den 2,7 km långa breda naturstigen med sandbotten lämpar sig också för rullstolsburna som har en assistent med sig.
 • Tillgänglig toaletten finns i kioskbyggnaden och är öppen om sommaren.

Service för båtfolk

 • I omnejden finns det sjösättningsställen både i Kuivajärvi och Pyhäjärvi. Närmaste båtramp av betong finns på ca 2 km avstånd från området när man kör mot Tammela.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.