Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för att vistas och färdas i Saari folkpark

I Saari folkpark är det

tillåtet

 • att med stöd av allemansrätten färdas till fots, på skidor eller med cykel på områden i naturtillstånd om detta inte skadar miljön
 • att plocka bär och svamp och att plocka blommor som inte är fridlysta
 • att bada och meta på sommaren, och att pilka och röra sig på isen på vintern

begränsat

 • att göra upp eld, vilket är tillåtet endast vid skärmskyddet och på de anvisade eldplatserna
 • att övernatta, vilket är tillåtet endast tillfälligt i skärmskyddet på Kuivajärvis strand
 • att fiska
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).
 • att låta sällskapsdjur springa lösa
 • att störa eller skada djurs bon och ungar
 • att fälla eller skada levande träd, att ta torra eller kullfallna träd, ris eller mossor
 • att använda motorfordon
 • att skräpa ner eller att förstöra friluftsanordningar

Därtill gäller på naturskyddsområdena:

 • På fredade naturskyddsområden bör man ta särskilt väl i beaktande den intakta naturen och lokalbefolkningens hemfrid
 • Det är tillåtet att röra sig endast längs stigarna
 • Det är förbjudet att slå läger och göra upp eld
 • Det är förbjudet att samla in örter och gräs
 • Orienterings- och terrängtävlingar är förbjudna
 • Det är förbjudet att arrangera friluftssammankomster och -fester

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

Högsäsong

 • På midsommaren anordnas en traditionell midsommarfest i Saari folkpark, och då tar man upp en avgift för att komma till området.

Roddbåtar på sandstranden i skydd av tallskogen. Vass växer i stranden och på andra sidan sjön finns skog.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer