Kundtjänst och vägledning

 • Kuhmos naturum Petola
 • Lentua kåta vid forsnacken av Lentuankoski.
 • Naturguidning för skolklasser och barngrupper
 • På Lentua parkeringsplats finns en skylt på finska, engelska och ryska.
 • På några öar finns små skyltar på finska med kort sammandrag på engelska.

En eldplats av sten i den timrade kåtan. Runt eldplatsen finns träbänkar.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Lentua naturskyddsområde

 • Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i naturskyddsområdet.
  • De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom naturskyddsområdet.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser och skärmskydd

 • Lentua kåta
 • Lehtosaari: ödestuga, eldplats
 • Salonsaari: Lehonnenä eldplats
 • Vitikkosaari, Vetotaival, ställe för båttrailing: eldplats
 • Kotasaari: skärmskydd och eldplats
 • Selkäsaaret: skärmskydd i västra ändan
 • Kallioniemi: skärmskydd och eldplats samt bänkbord
 • Välisuvanto nedanför Iso Lentuankoski-forsen: skärmskydd och eldplats

En timrad kåta i kvällssolen omgiven av växtlighet i höstfärger.

OBS! Då varning för terrängbrand utfärdats är det även förbjudet att göra upp eld på eldplatserna. På sidorna för Friluftslivets ABC kan du läsa mera anvisningar om att göra upp eld på anvisade eldplatser.

Skärmskydd och förråd i barrskog.

Dricksvatten

 • Övrigt vatten i området är naturvatten som inte undersökts. Det kan vara bra att koka ytvattnet innan du dricker det, eftersom vattenkvaliteten varierar områdesvis.
 • Det är bra att ta med sig dricksvatten.
 • Läs om vandrarens vattentips under Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Vid Lentua kåta finns en vanlig torrtoalett och en tillgänglig torrtoalett.
 • I anknytning till varje eldplats och skärmskydd finns en torrtoalett.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

Det är tillåtet att tillfälligt slå läger i närheten av skärmskydden och eldplatserna

 • Vitikkosaari, Vetotaival, ställe för båttrailing: eldplats
 • Salonsaari: Lehonnenä eldplats
 • Kotasaari: skärmskydd och eldplats
 • Selkäsaaret: skärmskydd och eldplats
 • Salonsaari: eldplats vid Lehonnenä
 • Kallioniemi: skärmskydd och eldplats samt bänkbord
 • Välisuvanto nedanför Iso Lentuankoski-forsen: skärmskydd och eldplats

Ödestugor

En timmerstuga omgiven av tallar. Framför finns en vassbeklädd strand, en person och en båt kan ses på stranden.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Lentua kåta är tillgänglig även med rullstol.
 • Det finns en tillgänglig torrtoalett vid kåtan.
 • Vid Lentuankoski finns en bred 300 meter lång spång, vilket gör att man kan komma med rullstol till forsen.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.