Friluftsleder och stigar

 • Området lämpar sig utmärkt för långfärder med kanot eller på skidor. I området finns flera skärmskydd och eldplatser.
 • Lentuankoski stig leder till Kuhmos mest känd forsen.

En skidåkare tittar på raden av skogsrenar som går i bakgrunden.

Ledernas startpunkter

Från Lentua parkeringsplats startar en markerad led till Lentuankoski

Karta över Lentuankoski-stigen (retkikartta.fi, öppnas i ett nytt fönster).

En fors med stig på stranden. Det finns en skog vid stranden av forsen.

 • Lentuankoski-stigen, 1 km, ligger på det område som hör till strandskyddsprogrammet och som gränsar till Lentua naturskyddsområde. Till Iso Lentuankoski-forsen går en 300 m lång spångad stig som även är tillgänglig med rullstol och barnvagn.
  • Service: Vid stranden av lugnvattnet mellan forsarna Iso Lentuankoski och Pieni Lentuankoski finns ett skärmskydd dit man kommer antingen längs stigen som går längs med stranden eller längs skogsstigen som viker av från den spångade stigen lite tidigare. Man kommer inte ända fram till skärmskyddet med rullstol. Vid skärmskyddet finns eldplats och torrtoalett.
  • Sevärdheter: Den fritt skummande Lentuankoski-forsen där man om vintern kan få följa med strömstarens uppvisningar.

Barriärfri naturstig med krossad yta. Det finns en skog runt stigen.

Vatten- och kanotleder

Det finns en djupkarta över sjön Lentua. Sjöfartsverket ger mera information om sjökartor (vayla.fi).

En paddlare fotograferad från bakdelen av en båt. Framför syns en tallbeklädd strand.

 • Sjön Lentua är en del av Tervareittis huvudled mellan Änättijärvi och Kajana.
 • Kalliojoki-leden som kommer österifrån slutar i Lentua, varifrån vattenleden fortsätter vidare antingen som den s.k. Sotkamoleden eller som Tervareittileden. Då man kommer till Lentua från Iivantiira- och Nivahållet rinner Kaarneenkoski-forsen ut i Lentua. Forsen är besvärlig p.g.a. en flottningsdamm, låg gångbro och stenar. Det lönar sig att passera forsen till fots längs Kaarne ställe för båttrailing som börjar direkt från den sydligaste fjärden i Niskajärvi-sjön.
 • Från norr kan man komma till Lentua även via Juttuajärvi. För att komma över näset mellan Juttuajärvi och Lentua finns det ett ställe för båttrailing vid Huuhkajanlahti.
 • Forsarna vid Lentuankoski är Iso Lentuankoski och Pieni Lentuankoski mellan vilka det finns ett kort lugnvatten. Stora Lentuankoski skummar ymnigt på en sträcka av 300 meter. Fallhöjden är cirka 3,3 meter. Lilla Lentuankoski strömmar lugnare cirka 400 meter och faller cirka 1,8 meter. De båda forsarnas totala längd är 1200 meter och den totala fallhöjden är 5,3 meter.
 • Det är rätt krävande att ränna nerför speciellt den övre forsen (svårighetsgrad IV). Man kan passera Iso Lentuankoski-forsen längs en cirka 350 meter lång led för båttrailing.

En paddlare fotograferad från aktern av en båt. Framför syns en tallbeklädd strand.

Snöskoterrutter

Det finns ingen officiell snöskoterled i Lentua men varje vinter under perioder med säkra isförhållanden markeras en snöskoterrutt över sjön i öst-västlig riktning. På övriga områden bör man undvika att köra med snöskoter för att inte störa skogsvildrenarna som vistas i området. Det krävs tillstånd av Forststyrelsen för att få köra snöskoter längs snöskoterrutten. Tillståndet kan lösas ut vid Kuhmos naturum Petola.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Lentuas karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.