Den mest populära sevärdheten i Jonkerinsalo är den nästan en kilometer långa kanjonen Hiidenportti. Hiidenporttikanjonen i Jonkerinsalo förväxlas ofta med kanjonen med samma namn i Hiidenportti nationalpark. Båda kanjonerna har bildats på samma sätt genom jordskorpans veckning. Senare formade och slipade istiderna deras ytstruktur. Hiidenportti i Jonkerinsalo är mindre än den i nationalparken, men när det gäller ståtlighet kommer den inte långt efter.

Kuhmo skogsbruks- och flottningshistoria anknyter till Jonkerinsalo-området. Ställvis finns det fortfarande spår av flottning, bl.a. i form av den damm som byggts i forsen, som börjar vid utflödet från tjärnen Suolalampi.

Betonggjuten bro över bäcken som visar dammkonstruktioner synliga. Intill bron finns björkar, i bakgrunden en barrskog.

Damnen var byggt för att kunna höja vattenytan till lämplig nivå för virkesflottning. Nu naturen håller så småningom på att utplåna spåren av människan.