Broschyr över Päijänne


Pdf 3,9 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Övriga kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Päijännes karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Med bil 

Näsegårdsforsen ligger i Bjärnå i Salo. Till området kommer man från Ekenäs i söder och längs med väg nr. 52/Bjärnåvägen när du kommer från Bjärnå i norr. Vid Pruukki vänder man till Hästöntie och kör den vägen ca 1,4 kilometer. Vid Hästöntie 140, där det finns en liten skylt, vänder man till vänster och kör med en liten väg ca 300 meter till parkeringsområdet.  Till Bjärnå centrum är det ca 10 kilometer. 


Kollektivtrafik kör inte till området eller ens till dess närhet. 
 

Tryckta kartor

  • Evo & Päijänne, vattentålig friluftskarta, 1:25 000, Calazo Förlag 2020.
  • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2019.
  • Vattentålig friluftskarta Evo Päijänne Ilvesvaellus, 1:25 000, Karttakeskus 2017.
  • Vattentålig sjö- & kustkarta Padasjoki Kuhmoinen Sysmä 1:50 000, Karttakeskus 2017.
  • Evo & Päijänne, vattentålig karta, 1:25 000, Calazo Förlag 2016.
  • Terrängkarta M432, 1:50 000, Lantmäteriverket 2012.
  • Grundkartblad nr 2143 07, 2143 10, 2143 11, 3112 03, 3121 01, 3121 02, 1:20 000, Lantmäteriverket.
  • Insjökort 443, Ruoniemi-Kalkkisten kanava, 1:40 000, Karttakeskus 2002.
  • Kanotleder -paddlingskarta, 1:50 000, Padasjoen Latu ry.