Broschyr över Päijänne


Pdf 3,9 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Övriga kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Päijännes karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

  • Evo & Päijänne, vattentålig friluftskarta, 1:25 000, Calazo Förlag 2020.
  • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2019.
  • Vattentålig friluftskarta Evo Päijänne Ilvesvaellus, 1:25 000, Karttakeskus 2017.
  • Vattentålig sjö- & kustkarta Padasjoki Kuhmoinen Sysmä 1:50 000, Karttakeskus 2017.
  • Evo & Päijänne, vattentålig karta, 1:25 000, Calazo Förlag 2016.
  • Terrängkarta M432, 1:50 000, Lantmäteriverket 2012.
  • Grundkartblad nr 2143 07, 2143 10, 2143 11, 3112 03, 3121 01, 3121 02, 1:20 000, Lantmäteriverket.
  • Insjökort 443, Ruoniemi-Kalkkisten kanava, 1:40 000, Karttakeskus 2002.
  • Kanotleder -paddlingskarta, 1:50 000, Padasjoen Latu ry.