Friluftsleder och stigar

En flicka har stannat till på en stig för att beundra en stor sten.En del av Päijänne nationalparks leder har klassificerats enligt klassificeringssystemet för vandringsleder i Finland. Svårighetsgraden för lederna i området finns i ledbeskrivningarna på dessa sidor. Lederna i Päijänne nationalpark är till största delen lätta eller normala.

Ledernas startpunkter

 • I Asikkala på Pulkkilanharju, raststället vid Karisalmi bro
 • I Padasjoki på Kelvenne ö, Kirkkosalmi eller Likolahti utfärdshamn
 • Päijätsalo naturstig börjar nära Päijätsalo parkeringsplats. Det är också möjligt att nå Päijätsalo sjövägen. Vid Pyydysniemi eldplats finns det en brygga för småbåtar. Större båtar kan ta iland vid bryggan som finns ca 100 meter norr om Pyydysniemi eldplats.

Vattenledernas startpunkter

 • I Asikkala Vääksy gästhamn
 • Padasjoki båtstrand
 • Sysmä gästhamn
 • I Pyydysniemi i Päijätsalo finns det bryggor. 

Naturstigar

 • Pulkkilanharjus naturstig, ca 2 km och en rundslinga på 2,4 km anslutning till den. Naturstig går från raststället invid Karisalmi bro och fortsätter sedan under bron till åsnaturen. Stigen är ca 4,4 km lång och återvänder tillbaka till startpunkten. Den rekommenderade färdriktningen är medsols. Man kan vandra antingen naturstigen eller hela den markerade leden. Naturstigens tavlor förevisar åsens natur och uppkomst. Pulkkilanharjuleden går i moskog omgiven av vackra ås- och sjölandskap. På leden finns det en brant nedförsbacke med trappor ner till stranden. De blöta partierna är försedda med spänger. Utmed leden finns det också ett par korsningar och ställen där man korsar en bilväg. Terrängen är mestadels lättframkomlig och leden klassas som lätt. Titta på kartan (pdf 1,02 Mb, visitpaijanne.fi, på finska).

Övriga leder

 • Över Kelvenne ö går det en friluftsled markerad med blåa märken. Leden går från Kirkkosalmi i den södra spetsen till Likolahti i norr och längden är 8 km, d.v.s lika lång som hela Kelvenne ö. Terrängen består till största del av torr lättframkomlig moskog, emellanåt stiger leden upp på åsen. Höjdskillnaderna och en del steniga partier gör leden något långsammare att vandra. Leden klassas därför som normal. Titta på kartan (pdf 3,58 Mb, visitpaijanne.fi, på finska).
 • Två båtar på sjön i skymningen. Bakom båtarna skymtar en liten holme.Päijätsalo rundslinga, 4,1 km. Päijätsalo finns ca 7 kilometer väster om Sysmän kyrkby. Kommer man från kyrkbyhållet så finns det vägvisare från Suopeltovägen till utsiktstornets parkeringsområde invid vilken naturstigen börjar. Naturstigen är utmärkt med blå färg och mellanetapperna med röd färg. Leden till Pyydysniemi från Päijätsalo parkeringsplats är märkt med röda stämplar på träden. Päijätsalo rundslinga: Från parkeringsområdet går man ca 800 meter längs stigen med röda märkningar, efter korsningen fortsätter man längs den blåmärkta stigen som går runt Päijätsalo och återvänder till parkeringsplatsen. Vid Päijätsalos högsta punkt kan man klättra upp för trapporna till utsiktstornet. Höjdskillnaderna i mittpartiet av Päijätsalo och de steniga partierna gör leden något långsammare att vandra, och leden klassas därför som normal. Titta på kartan (pdf 1,46 Mt, visitpaijanne.fi, på finska).
 • Den 3,8 km långa Kammiovuori friluftsled finns i Vintturi 24 km norr om Sysmä kyrkoby. Från väg  nr 612, som leder till Luhanka, finns vägvisare till Kammiovuori. Vid parkeringsområdet finns det en infotavla som berättar om servicen på Kammiovuori. Från Kammiovuori öppnar sig landskapet mot Päijänne. En landskapskarta på bergstoppen visar vilka öar som finns framför dig. En 3,8 kilometer lång led, som är märkt med blåvita märken, slingrar sig runt berget. Leden är ställvis stenig. Från Kammiovuori kan man vandra till Purnuvuori i Hartola, men den leden är inte längre märkt. 
  • Service: Längs leden finns ett skärmskydd med eldplats. Det finns inte ved vid eldplatsen så man behöver ta egen ved med sig.
  • Sevärdheter: Kammiovuori är östra Tavastlands högsta topp (221 m). Vid stigen finns Hiskia grotta, som enligt folkliga berättelser varit bostad för en eremit under 1900-talets början. Grottan är en sevärdhet som man bekantar sig med på egen risk. På Kammiovuori finns det spår av istiden och  stora flyttblock, det största är Sysmä Linta, en ca sju meter hög koloss.
  • Klassificering: normal led Normal led symbol.

   Kammiovuori friluftsled karta (utflyktskarta.fi, öppnar i nytt fönster)
    
 • Från Padasjoki båtstrand går Päijänne-Ilves förbindelseled till Evois strövområde och till Ilves-friluftsleden. Leden är markerad i terrängen med gula cirklar och är 12,6 km lång. Förbindelseleden slutar i Evois på Tarusområdet, därifrån den fortsätter den som Ilvesvandringsleden på Evois strövområde. På Ilvesvandringens friluftskarta är även Päijänne-Ilves förbindelseled markerad. Leden går i omväxlande sjö- och skogslandskap; leden följer dels belagda cykelvägar, grusvägar och skogsbilvägar, dels går den över åkrar och längs skogsstigar. Titta på kartan (pdf 2,15 Mb, visitpaijanne.fi, på finska).
  • Service: Nuijamiehenkolo skärmskydd, värdshuset Onnenmyyrä: mat- och logiservice
  • Sevärdheter: Klubbekrigets minnesmärke samt Padasjoki kommuns naturskyddsområde Frans Joosefs tjärn med omgivande skogar.
  • Klassificering: normal led Normal led symbol.
 • Aurinko-Ilves -förbindelseled är 30 kilometer lång. Den börjar i nordöstra delen av Evois strövområde och slutar vid Päijännetalo (asikkala.fi, på finska) i närheten av Vääksy kanal. Leden går genom omväxlande skogs- och kulturlandskap, där spår efter istiden syns tydligt. Leden är markerad i terrängen med runda Aurinko-Ilves -symboler. Titta på kartan (pdf 980 kb,visitpaijanne.fi, på finska).
  • Service: Skärmskydden Kaupinsaari, Uusimylly, Kuurnamäki och Aurinkovuori.
  • Sevärdheter: utsiktsplatserna vid Korppikallio, Henrikinaho och Syrjänsupat.
  • Klassificering: normal led Normal led symbol.

Skidleder

 • Om vintrarna upprätthåller Padasjoki kommun ett skidspår på Päijänne is om föret och isförhållandet tillåter. Spåret går enligt:
  • Padasjoki båtstrand - Vähä Haukkasalo (3 km), Vähä Haukkasalo - Lietasaaris östra udde (3,5 km), Lietsaaris östra udde - Kelvenne Isohieta (2,5 km), Isohieta - eldplats i Hietasaari (5 km). Skidspåret går på isen och det reparerasenligt väderleksfårhållanden, först mellan Padasjoki båtstrand - Vähä-Haukkasalo.
  • Det lönar sig att göra förfrågan om skidspårssituationen av Padasjoki kommun (padasjoki.fi, på finska).

Vatten- och kanotleder

 • I parkens närliggande vattenområden är farlederna 2,4 m djupa. Farleden sydost om Kelvenne är delvis 1,8 m djup.
 • Päijänne - Keitele-båtutfärdsledens sydligaste landstigningsplatser är Päijänne nationalparks utfärdshamnar. Leden sträcker sig från Syd-Päijänne till Ylä-Keitele. Längs båtleden finns det 31 underhållna landstigningsplatser.
 • Nationalparkens närliggande vatten lämpar sig väl för kanotutflykter. Eftersom det är frågan om en sjöpark, finns det ingen egentlig markerad led. Det lönar sig att undvika de större fjärdarna, eftersom det vid hård vind kan bildas höga vågor. Öarna med landstigningsförbud bör man lämna på ett respektfullt avstånd till, för att fåglarnas häckningsfrid verkligen förverkligas.
 • Savonselkäs kanotrunda (Kyyvesi - Puula - Päijänne) sträcker sig ända till Kelvenne. Från Kelvenne fortsätter leden till Suopelto i Sysmä och vidare längs Tainionvirta mot Puula. Det har publicerats en guidekarta över leden, som är sporadiskt tillgänglig i kommunerna längs leden. 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Päijännes karta i Utflyktskarta.fi.

Broschyr över Päijänne


Pdf 3,9 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.