Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Päijänne nationalpark

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Päijänne nationalpark. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom nationalparken.

Guidade turer   

Uthyrning av utrustning 

Matservice 

Färdtjänst 

Inkvartering och uthyrning av lokaler

Övriga tjänster 

Till företagare

Företagarna måste ha ett samarbetsavtal med Forststyrelsen för att kunna använda nationalparkens tjänster. Användningen av servicekonstruktioner i företagsverksamhet är avgiftsbelagd.