Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Naturstigen till Vasikkahakas fågeltorn börjar från parkeringsplats vid Saarentie.

Naturstigar

  • Den ca 700 meter långa naturstigen går genom en liten skog till Vasikkahakas fågeltorn. Längs stigen finns det tavlor som skildrar områdets natur. Från tornen kan man observera fågelfaunan i Laajokis delta och om sommaren även boskapen som betar på området. Leden är inte tillgängligt anpassad.