Följande företag erbjuder tjänster i Rahja strandskyddsområde. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom strandskyddsområdet.