Kundtjänst och vägledning

 • På landstigningsplatserna finns det informationstavlor som berättar om naturen på området
  • I Konikarvo fiskehamn finns det ett informationsskjul som omfattande skildrar områdets natur, historia samt friluftsmöjligheter.
  • I båthamnarna i Mansikka by i Himango, i Kekolahti och i Himankakylä samt i Puojiniemi i Kalajoki och i Keskuskari finns det informationstavlor med kartor.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i strandskyddsområdet

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser och skärmskydd

Forststyrelsen sköts av Alajoenkari och Kuusimällä skärmskyddor och Venekari i Koivukari ödestugor. Till andra eldplatser är det tilrådlig att ta med egen ved.

 • Alajoenkaris östra strand, eldplats. Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 64° 11' 22.6" lon: 23° 39' 56.2" ETRS-TM35FIN: N: 7122386 E: 338070.
 • Alajoenkaris västra strand, skärmskydd. Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 64° 11' 4.8" lon: 23° 39' 40.3" ETRS-TM35FIN: N: 7121847 E: 337827.
 • Iso-Putkikari, eldplats. Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 64° 11' 53.7" lon: 23° 37' 31.1" ETRS-TM35FIN: N: 7123451 E: 336165.
 • Kuusimällä, skärmskydd. Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 64° 12' 4.9'' lon: 23° 41' 2.6'' ETRS-TM35FIN: N: 7123647, E: 339033.
 • Kuulamankarvot, eldplats. Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 64° 12' 21.2'' lon: 23° 39' 32.5'' ETRS-TM35FIN: N: 7124215, E: 337846.
 • Pikku-Putkikari, skärmskydd. Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 64° 11' 53.9'' lon: 23° 37' 31.1'' ETRS-TM35FIN: N: 7123457, E: 336166.
 • Venekari raststuga gård, eldplats. Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 64° 12' 17.9'' lon: 23° 40' 1.5'' ETRS-TM35FIN: N: 7124092, E: 338231.
 • I samband med Koivukari ödestuga, eldplats. Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 64° 12' 26.1'' lon: 23° 38' 26.1'' ETRS-TM35FIN: N: 7124414, E: 336959.

Då varning för terrängbrand utfärdats är det alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna.

Dricksvatten

Man bör hämta eget dricksvatten med sig.

Avfallshantering

Det finns inga avfallskärl på området, så avfallshanteringen sker på eget initiativ. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

Det finns torrtoaletter i samband med samtliga skärmskydd, eldplatser och ödestugor.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

Tältning är tillåtet enligt allemansrätten med undantag för områden med landstigningsförbud 15.4 - 31.7.

 • I innerskärgården finns det ett skärmskydd i Kuusimällä. Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 64° 12' 4.9'' lon: 23° 41' 2.6'' ETRS-TM35FIN: N: 7123647, E: 339033.
 • I ytterskärgården finns det två skärmskydd: i Pikku-Putkikari
  (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 64° 11' 53.9'' lon: 23° 37' 31.1'' ETRS-TM35FIN: N: 7123457, E: 336166) och på västra stranden av Alajoenkari (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 64° 11' 4.8" lon: 23° 39' 40.3" ETRS-TM35FIN: N: 7121847 E: 337827).

Öde- och raststugor

Övernattning i omnejden

Det finns inkvarteringsmöjligheter av många slag på Kalajoki området. Den närmaste inkvarteringsservicen finns på Hiekkasärkät-området i Kalajoki, där det finns flera hotell, ett campingområde, ett vandrarhem samt flera möjligheter att bo på lantgård samt företag som hyr ut stugor. Tilläggsinformation på Visit Kalajoki (visitkalajoki.fi) webbsidor och från Kalajoen keskusvaraamo (kalajokikeskusvaraamo.fi).

Service för båtfolk

Farleder

 • I Rahja skärgård finns en utprickad båtrutt, som har ett farledsdjup på 1 m.
  • Längs farleden finns det landstigningsplatser med eldplats, vedlider, torrtoalett och en informationstavla.
 • Till Konikarvo hamn går det en officiell båtfarled som upprätthålls av sjöfartsverket och som har ett farledsdjup på 3 m.
 • På Rahja skärgård är det lätt att färdas med motor- och roddbåt samt kanot.

Landstigningsplatser

 • Alajoenkaris östra strand, Laajakallio. Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 64° 11' 22.6" lon: 23° 39' 56.2" ETRS-TM35FIN: N: 7122386 E: 338070.
 • Alajoenkaris västra strand. Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 64° 11' 4.8" lon: 23° 39' 40.3" ETRS-TM35FIN: N: 7121847 E: 337827.
 • Iso Putkikari. Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 64° 11' 53.7" lon: 23° 37' 31.1" ETRS-TM35FIN: N: 7123451 E: 336165.
 • Pikku Putkikari. Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 64° 11' 53.9'' lon: 23° 37' 31.1'' ETRS-TM35FIN: N: 7123457, E: 336166.
 • Kuusimällä. Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 64° 12' 4.9'' lon: 23° 41' 2.6'' ETRS-TM35FIN: N: 7123647, E: 339033.
 • Kuulamankarvot. Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 64° 12' 21.2'' lon: 23° 39' 32.5'' ETRS-TM35FIN: N: 7124215, E: 337846.
 • Venekari. Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 64° 12' 17.9'' lon: 23° 40' 1.5'' ETRS-TM35FIN: N: 7124092, E: 338231.
 • Koivukari. Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 64° 12' 26.1'' lon: 23° 38' 26.1'' ETRS-TM35FIN: N: 7124414, E: 336959.

Båthamnar

 • De båthamnar som ligger närmast Rahja skärgård finns vid Puojiniemi i Kalajoki, Konikarvo fiskehamn och Keskuskari på Hiekkasärkät samt vid Kitinkari fiskehamn i Himango och Vatunki i Keskikarvo.
 • I närheten av området, längs kusten, finns det dessutom flera fiskehamnar.

Gästbryggor

 • Maakalla i Kalajoki, farledsdjup 2,5 m
 • Keskuskari i Kalajoki (Hiekkasärkät), farledsdjup 2,5 m
 • Pikku-Mansikka i Himango, farledsdjup 2,5 - 3 m
 • Vatunki i Himango, farledsdjup 0,6 m

Båtramper

 • Konikarvo fiskehamn
 • Keskuskari vid Hiekkasärkät

Bränsledistribution

 • De närmaste platserna med bränsledistribuering till båtar finns i Ulkofantti servicehamn i Brahestad samt Ykspihlaja och Mustakari gästhamnar i Karleby.
 • Den närmaste servicestationen på fastlandet är ABC Hiekkasärkät i Kalajoki vid riksväg 8.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.