Skogen i Langinkoski naturskyddsområde är rätt varierande. Där växer både ståtliga hällmarkstallbestånd och på de nedre sluttningarna frodiga granbestånd. På området finns det också ljusa blandskogar och mångfaldiga lövskogar. I skogarna eftersträvar man att bevara prov på områden, som är så naturliga som möjligt. På naturskyddsområdet finns det också strandklippor, lundar, våtmarker samt klibbaldominerade strandängar.

Arboretum

I södra delen av naturskyddsområdet, som hör till områdets frodigaste del, ligger det ett arboretum. I parken har man i små dungar planterat 21 olika trädslag, varav åtta år inhemska. Arboretumet är grundad år 1959, så därför är träden stora till växten. Av några arter finns det bara några individer kvar, men t.ex. sibirisk lärk, balsamgran och ajangran trivs väl på området.

Två små gångbroar tar en över vattnet. I bakgrunden finns lövskog.