Kundtjänst och vägledning

  • Informationstavlorna ligger vid Keisarinmajantie vägen i områdets norra del, på Keisarinmajantie parkeringsplats samt vid Langinkoskentie vägen.
  • Langinkoski kejserliga fiskestuga. Museiverket (kansallismuseo.fi)Tfn 0295 33 6991langinkoski(at)kansallismuseo.fi

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

  • På området finns det ingen möjlighet för uppgörandet av eld.
  • Sommartid verkar två kafé på området. I den renoverade vaktmästarbostaden invid ån finns Langinkoski kafé och invid det norra parkeringsområdet verkar Keisarinmaja kafé.

En cafébyggnad, framför byggnaden finns en flaggstång och en grupp människor. Skog i bakgrunden.

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl på området, d.v.s. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att besökaren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen hem för sortering. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

Övernattning

  • Det är förbjudet att övernatta på området.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

  • Vid Langinkoski finns det sammanlagt ca 1 km för rörelsehindrade lämpade sandbelagda, stora stigar. Längs dessa huvudstigar kommer man bl.a. till forsen, till den kejserliga fiskestugan samt till arboretumet i områdets södra del.
  • På naturskyddsområdet finns det en tillgänglig toalett som kan användas under museets öppettider (kansallismuseo.fi).

Övrig service i omnejden

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200