Service i Pilke vetenskapscentrum

  • Information om Rovaniemiregionens utflyktsmål. Information om Forststyrelsen och Forststyrelsens produkter och tjänster.
  • Turistinformation om besöksmål i Rovaniemiregionen.
  • Försäljning av inhemska skogs- och naturrelaterade produkter och kartor över närområden.
  • Kaffe- och mellanmålsautomater.
  • Trådlöst nät för kunderna.

Tillgängliga tjänster 

  • Pilke-huset är tillgängligt. Man kommer in genom huvudingången med rullstol, och upp till utställningen med hiss.
  • Tillgänglig toaletten ligger på samma våning som huvudingången.
  • I närheten av huvudingången längs Ounasjoentie finns en tillgänglig parkeringsplats där man kan parkera gratis under en timme med parkeringsskiva. Det finns även tillgängliga parkeringsplatser på Pilkes och Arktikums gård bredvid trapporna, och därifrån kommer man in genom Pilkes nedre dörr. Då man kommer in genom den nedre dörren kommer man till utställningsutrymmet med hjälp av Pilkes kundbetjäningspersonal.

För lärare

För daghems- och skolgrupper erbjuder Pilke vetenskapscentrum ett funktionellt inlärningssätt för att bekanta sig med skogarna i norr och vårt förhållande till skogen på ett nytt och roligt sätt.

Läs mer! (tiedekeskus-pilke.fi, på finska och engelska).