Kundtjänst och vägledning

 • Kuhmos naturum Petola ger tips och ger information om Kieverrysjärvet och andra frilufts- och naturskyddsområden i södra Kajanaland.
 • Vid Kieverrysjärvets parkeringsplats finns en liten skylt på finska och engelska som ger information om området och där finns också en karta och ordningsregler.
 • Naturguidning för skolklasser och barngrupper, bekanta dig med service för skolklasser och barngrupper på sidorna med information om Lär känna naturen genom naturupplevelser och -studier eller fråga mer vid Petola naturum.

Tjänster som erbjuds av samarbetsparner i Kieverrysjärvet-området

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser och skärmskydd

 • Porojärvi, nära Kieverrysjärvets parkeringsplats: eldplats
 • Juolunkajärvi: skärmskydd med eldplats

Då varning för terrängbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna. Mer information om att göra upp eld på anvisade eldplatser ingår i instruktionerna i FriluftslivetsABC.

Dricksvatten

 • Vattnet i området är naturvatten vars drickbarhet inte undersökts. Användning sker på eget ansvar.
 • Det rekommenderas att man tar med sig sitt dricksvatten.
 • Det kan vara bra att ta med sig sitt dricksvatten.
 • Läs om vandrarens vattentips under Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • I övrigt finns inga sopkärl inne på området och man bör därför bör var och en ta hand om sitt askräp själv. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Vid varje eldplats och skärmskydd finns det en torrtoalett.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Det är tillåtet att tillfälligt slå läger i närheten av skärmskyddet och eldplatserna.
 • På östra stranden av sjön Juolunkajärvi finns ett skärmskydd med eldplats.
 • På stranden av sjön Porojärvi nära parkeringsplatsen finns det en eldplats.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • På området finns det inga tillgängliga tjänster.

Övrig service i omnejden