Instruktioner och regler för Noux

Noux nationalpark har inrättats för att skydda den nyländska salonaturen och de sjöar, bergsskogar, lundar, myrar, bäckar och stup som hör till den. Nationalparken har även inrättats med tanke på utfärder, undervisning och forskning. Det är viktigt att du tar reda på fakta om parken i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa parkens anvisningar och ordningsstadga (Pdf 420 Kt, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Rörelsefriheten är begränsad i begränsningsområdena. Kolla in kartorna över Noux på sidan Kartor och på Utflyktskarta.fi.

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i nationalparken
Slå läger
Göra upp eld
Skräpfritt friluftsliv
Fiska
Plocka bär, svamp eller växter
Cykla
Andra regler och anvisningar
Förbjudna aktiviteter
Högsäsong
Säkerhet

Respektera naturen

Friluftslivet i Noux nationalpark styrs av ordningsstadgan. Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot nationalparkens regler.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna i nationalparken, men endast kopplade.

Röra sig i nationalparken

I nationalparken får man röra sig fritt till fots, på skidor, med roddbåt och kanot, förutom i begränsningsområdena.

Slå läger

Det är tillåtet att slå läger endast i samband med underhållna eldplatser samt i tältningsområdena Pöksyhaara, Valkealampi och Valkialampi.

Göra upp eld

Det är tillåtet att göra upp eld på de underhållna eldplatser som finns markerade på kartan och i terrängen, och enbart med den ved som förts till platsen för ändamålet. Ansvaret ligger alltid på den som tänder elden.

Användning av stormkök är tillåten på platser där det är tillåtet att röra sig. När det råder varning för terrängbrand är användning av vildmarkskök inte tillåten på grund av risken för gnistbildning.

När varning för terrängbrand har utfärdats, är det förbjudet att göra upp öppen eld. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).  Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Skräpfritt friluftsliv

Det finns inga blandavfallskärl i Noux nationalpark. Det du hade med dig när du kom tar du med dig när du går.

Matrester och annat bioavfall kan lämnas i rastplatsens torrtoalett.

Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna eller i stugornas eldstäder..  Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Fiska

Du kan meta, pilka och fiska med ett spö i nationalparkens vattendrag, förutom i de fridlysta vattnen.

För handredskapsfiske ska personer mellan 18 och 69 år betala en fiskevårdsavgift (eraluvat.fi). Fisketillstånd kan köpas i Forststyrelsens nätbutik för jakt- och fisketillstånd (eraluvat.fi). Det är helt och hållet förbjudet att fiska i Kvarnbäcken och andra strömmande vattendrag i parken. 

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi!

Plocka bär, svamp eller växter

Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp med undantag för områdena med tillträdesförbud.

Det är förbjudet att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar. Det är alltså förbjudet att samla vilda örter och blommande växter.

Cykla

Det är tillåtet att cykla och rida endast på för ändamålet utmärkta vägar och rutter (tillåtet: Kattilantie, Kelkkalan huoltotie, Kolmoislammen huoltotie, Kurjolammentie, Ruuhilammentie, Salmin huoltotie, Siikajärvenranta, Vanha Myllytie). Karta över nationalparkens cykelleder (julkaisut.metsa.fi, på finska).

Andra regler och anvisningar

Det är tillåtet att klättra på klippor och fira sig ned med rep vid Långträsk och vid den östligaste tjärnen av Kolmoislammis. Att klättra på is är däremot tillåtet på hela parkområdet.

Grupper med över femton (15) uppmanas på förhand anmäla sin ankomst till nationalparken via e-post info@haltia.com. Med tanke på de övriga besökarna är det önskvärt att så stora grupper övernattar på de reserverbara tältningsområdena.

Stora grupper (över 50 personer) behöver alltid tillstånd för att få arrangera evenemang på parkområdet.

För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Att använda Noux nationalparks leder och konstruktioner i affärsverksamhet är alltid avgiftsbelagt, och för upprepad företagsanvändning krävs ett avtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).

Förbjudna aktiviteter i Noux nationalpark

 • Det är helt och hållet förbjudet att fiska i Kvarnbäcken och andra strömmande vattendrag i parken.
 • Att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden.
 • Att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon.
 • Att fånga eller samla ryggradslösa djur.
 • Att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar.
 • Att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.
 • Att gräva i, täcka över, förändra, skada, avlägsna eller på annat sätt inkräkta på fasta fornminnen.
 • Att utföra aktiviteter som stör andra människor.

Noux ordningsstadga

Ordningsstadga för Noux nationalpark (Pdf 420 Kt, julkaisut.metsa.fi, på finska), fastställd 7.8.2009.

Högsäsong

De mest omtyckta tidpunkterna är veckosluten på våren och på hösten samt somrarna. De flesta vandrar i Haukkalampitrakten.

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Genom att hålla dig på leden och följa med väderprognoser och varningar (ilmatieteenlaitos.fi) säkerställer du en lyckad utflykt.

 • Terrängen i Noux sjöplatå präglas av stora höjdskillnader, vilket inverkar såväl på ledernas svårighetsgrad som på färdhastigheten. Det lönar sig även att välja skodon både enligt väderlek och terräng.
 • Dricksflaska och matsäck är det bra att ta med sig, då det inte finns några caféer eller butiker i nationalparken.
 • Klä dig färggrant och enligt vädret. Det lönar sig också att ta med wc-papper.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig. Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Mobiltelefoner har rätt bra hörbarhet i Noux nationalpark med undantag för vissa områden med radioskugga. Läs mera om Mobiltelefonens hörbarhet.
 • Friluftslivets ABC
 • Se också ditt utfärdsmål på aktuellt sidan.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Vett och etikett för terrängcyklister


Pdf 474 kb (julkaisut.metsa.fi)