Kattila lägerområde 

Kattila lägerområde är endast avsett för naturfostran för barn och unga. Syftet med naturfostran är att förbättra förmågan att uppfatta miljön med alla sinnen (miljökänslighet), stärka relationen till och kontakten med naturen samt främja naturkännedomen. 

Kattila lägerområde mitt i Noux nationalpark ger goda möjligheter till detta. Lägerområdet ligger på en öppen äng som sköts med hjälp av bete och slåtter. Ängen kantas av nationalparkens varierande skogar och i närheten av området finns både tjärnar och berg. Från Kattila går friluftsleder i riktning mot Haukkalampi och Salmi. 

Endast grupper inom småbarnspedagogiken och skolklasser kan boka Kattila lägerområde för sin naturfostran. Privatpersoner eller organisationer kan inte boka området för eget bruk. En grupp får omfatta högst 40 personer och slå läger i området i maximalt två dygn.

Bokningar

Lägerområdet får användas avgiftsfritt av grupper inom småbarnspedagogiken och skolklasser. Andra grupper kan inte boka området för eget bruk. Vi övervakar användningen av ängen för att säkerställa att den endast används för verksamhet som stöder utövandet av naturfostran. 

Lägerområdet bokas  i webbutiken Eräluvat.fi (verkkokauppa.eraluvat.fi/sv), där det också finns en bokningskalender för området. Området kan bokas för användning dagtid kl. 10–15 och för övernattning kl. 15–10, eller som en kombination av dessa.

Läge

Kattila äng i Noux nationalpark, adress: Kattilavägen 426, Vichtis 
Koordinater (WGS84): N 60° 19.5748'   E 24° 29.6266' 

Karta
Broschyr och karta över Noux, Pdf 3,9 Mt(julkaisut.metsa.fi)

Utrustning

Lägerområdet består av en jämn äng där gräset slås regelbundet. Andra delar av ängen får inte användas som lägerplats.

I utkanten av lägerområdet finns två eldplatser, ett vedlider och en torrtoalett. Dessa konstruktioner kan inte reserveras endast för eget bruk, utan de kan också användas av andra besökare. I vedlidret finns yxa för vedklyvning.  

Det är förbjudet att göra upp eld på eldplatserna om det råder varning för terrängbrand. I närheten finns också ett kokskjul som fritt får användas av besökare. I kokskjulet är det tillåtet att göra upp eld även när det råder varning för terrängbrand, om inte brandmyndigheten beslutar något annat. 

Dricksvatten

Dricksvatten fås från brunnen utrustad med handpump i ängens övre kant. Egna kärl för vattnet behövs.

Avfallshantering

Vänligen se till att verksamheten är ansvarsfull och att gruppens eget avfall sorteras. En ekopunkt finns nära brunnen vid den röda servicebyggnadens gavel. Ekopunkten har sopkärl för bio- och energiavfall samt för papper, glas och metall. Det är dock önskvärt att alla som använder lägerområdet i första hand tar med sig sitt avfall bort från området. 
Läs mer om skräpfritt friluftsliv.  

Kommunikationer

Med buss
Till lägerområdet går buss 245(A) från Esbo centrum. Sommartid går bussen ända fram; ängen ligger bredvid ändhållplatsen (Kattila). På vintern är bussens ändhållplats i Nouxändan, som ligger 3,1 km från Kattila. Till Esbo centrum går flera tåg (E, L, U och Y). Helsingforsregionens trafiks Reseplanerare (reittiopas.hsl.fi) hjälper besökare att hitta fram från flera olika riktningar. I Reseplaneraren finns också mer information om zonerna, priserna och giltighetstiderna.

Med bil
Med bil nås Kattila från Nupurbölevägen (väg 110, Gamla Åbovägen). Från Nupurbölevägen tar man av norrut in på Brobackavägen vid Nupurböle. Brobackavägen övergår i Nouxvägen nära Brobacka. Fortsätt längs Nouxvägen förbi Finlands naturcentrum Haltia till vägens slut.

Tilläggstjänster

Tips för naturfostran

Beakta följande när du planerar en utflykt eller ett läger  

  • Det är förbjudet att samla växter i Noux nationalpark. 
  • Sällskapsdjur ska hållas kopplade året om i nationalparken.  
  • Bredvid Kattila lägerområde finns en beteshage där kor eller får går på bete sommartid för att sköta naturen i nationalparken. Djuren får inte störas och det är inte tillåtet att gå in i hagen. 
  • I Noux nationalpark finns ingen officiell badstrand, men det finns många tjärnar och sjöar. Många av dem har myr- eller klippstränder. Det är tillåtet att bada på eget ansvar. 
  • Terrängen i Kattila lägerområde är relativt jämn, så det går att röra sig i området med rullstol. De närmaste torrtoaletterna är dock inte tillgängliga. 
  • Byggnaderna vid Kattila äng används av ett naturturismföretag och deras gård är privat område, som inte får användas utan tillstånd. 
  • Instruktioner och regler för Noux nationalpark 
  • Mobiltelefonens hörbarhet

Underhållsansvariga

Forststyrelsen, Naturtjänster. 

 

 

Bokningsläge

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Nouxs karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer