Karta över Noux nationalpark. © Forststyrelsen 2014

Vi rekommenderar

Punarinnankierros (Rödhakerundan), 2 km rundslinga

Vandringstid cirka 1 h, inget vinterunderhåll. En lättframkomlig stig. 

Den lättaste rundslingan i Noux passar utmärkt för nybörjare. Längs leden kan man beundra Noux tjärnar och vackra, torra momarker. Mustalampis flytande torvflak är ett säreget fenomen.

En stig i tallskogen är utmärkt med röda fyrkanter uppsatta på träden.


Startpunkt

Adress: Haukkalampi naturstuga, Haukkalampivägen 32, 02820 Esbo (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).  

Koordinaater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 18.8649' lon: 24° 31.2936' ETRS-TM35FIN N: 6689001 E: 363094

Friluftskonstruktioner
Haukkalampi naturstuga, dricksvattenkran vid naturstugan, tältningsområde, takförsedd eldplats, eldplats och kokskjul vid Mustalampi.

Uppbyggd eldplats, en konstruktion med tak. Vandrare har stannat för att pausa vid eldplatsen.

Elden brinner i eldstaden. Tomma bänkar runt eldstaden. I bakgrunden träd och en sjö.

Sevärt
Mustalampis flytande torvflak.

Ruttbeskrivning 
Ledmarkering: röd. 
 
En spegelblank sjö mitt i skogen en solig dag.
 

Haukankierros (Haukkalampirundan), 4 km rundslinga

Vandringstid cirka 2 h, inget vinterunderhåll. 
Utmanande på grund av höjdskillnader.

Haukkalampirundan öppnar upp vackra landskap som formats av istiden; dalar, raviner och urskogar. Beundra det vackra landskapet i Myllypuro dal från ovan. Längs rutten kan du också njuta av utmärkta friluftstjänster, bland annat kokskjulet vid stranden av Mustalampi.

En vandringsled som är utmärkt i skogen. Träden invid stigen är stora och ståtliga.

Startpunkt

Adress: Haukkalampi naturstuga, Haukkalampivägen 32, 02820 Esbo (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Koordinaater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 18.8649' lon: 24° 31.2936' ETRS-TM35FIN N: 6689001 E: 363094

Friluftskonstruktioner
Haukkalampi naturstuga i början och slutet av rundan, dricksvattenkran vid, tältningsområde, takförsedd eldplats, eldplats och kokskjul vid Mustalampi.

Sevärt
Utsikten över Myllypuro dal och flytande torvflak på Mustalampis yta.

Stigen är utmärkt med en blå fyrkanter uppsatta på träden.

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: blå.

Observera
Halvvägs längs rutten väster om Haukkalampi finns en ca 30 meter lång ståltrappa. Det är möjligt för hundar att gå bredvid trappan.

På stigen i skogen en trappa byggd av stål som leder uppför backen.

Korpinkierros (Korprundan), 6-7,2 km rundslinga

Vandringstid cirka 4 h, inget vinterunderhåll.
Utmanande på grund av höjdskillnader. 

Korprundan med sina klippor och sin varierande natur hänför även den erfarne vandraren. Låt dig omslutas av lundarna och förtrollas av tjärnarna.

En vandringsled på berget leder in i skogen.

Startpunkter 

Adress: Haukkalampi naturstuga, Haukkalampivägen 32, 02820 Esbo och Siikaniemi, Siikajärvistranden, Esbo (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Koordinater:
Haukkalampi: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 18.8649' lon: 24° 31.2936' ETRS-TM35FIN N: 6689001 E: 363094 

Siikaniemi: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 17.3591' lon: 24° 30.8904' ETRS-TM35FIN N: 6686221 E: 362617

Friluftskonstruktioner 
Start från Haukkalampi parkeringsområde (7,2 km)Haukkalampi naturstuga, dricksvattenkran vid informationsstugan, Mustalampi tältningsområde, eldplats, takförsedd eldplats och kokskjul. Start från Siikaniemi (6 km): Reserverbart tältningsområde vid Kolmoislampi, två eldplatser/tältningsområden samt ett skärmskydd vid Holma-Saarijärvi.

Framför vedlidret hugger en man ved då han skall sätta upp eld.

Sevärt
Flytande torvflak på Mustalampis yta.

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: gul.

Naturstigsskyltar med ruttinformation i skogen gjorda av trä.

En spegelblank yta på sjön, i bakgrunden skog.

Uppe på berget leder en stig som är gjord av grus och omgiven av skog.

Lättframkomliga leder

 

Takalastigen, 1,5 km/riktning

Vandringstid cirka 25 min/riktning, inget vinterunderhåll.

Takalastigen är en lättframkomlig stig som löper genom skogslandskap. Håll matpaus och värm dig vid en öppen eld halvvägs längs stigen.
En bäck rinner i granskogen.

Startpunkt

Bredvid Kattila huvudbyggnad (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 19.6976' lon: 24° 29.6322' ETRS-TM35FIN N: 6690603 E: 361623
 

Ruttbeskrivning 
Ledmarkering: svart streck på orange botten. 

Friluftskonstruktioner
Takala skärmskydd samt eldplats vid Kattila. Den närmaste brunn finns i Kattila.
 
Ett skärmskydd och en grillplats på vintern.
 

Kaarniaispolku (Glansbaggestigen), 2,7 km rundslinga

Vandringstid cirka 1 h, inget vinterunderhåll.
Glansbaggestigen har främst planerats för skolelever, men lämpar sig även för andra vandrare.

 
Vandra och lär dig nya saker i ett skogslandskap med myrmarker och klippor! Den omväxlande leden löper också genom en gammal avstjälpningsplats. 
 
En informationsskylt på naturstrigen. På skylten en skalbagge och siffran nummer fem.
 

Startpunkt

Glansbaggestigens parkeringsområde i ändan av Soidentakavägen vid Veikkola industriområde (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Koordinaater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 16.2592' lon: 24° 27.6114' ETRS-TM35FIN N: 6684295 E: 359518
 
Friluftskonstruktioner
Naturstigens stationer är utmärkta i terrängen med numrerade stolpar.
 
Ruttbeskrivning:
Ledmarkering: stigen är utmärkt med stolpar utrustade med bruna kott-märken.
 
En spång leder ut på myrlandskapet. I förgrunden en naturstigs stolpe av trä med bilden av en kott som är en symbol för naturstig.

Naturstigens stationer är utmärkta i terrängen med numrerade stolpar, och man kan printa ut material för varje station från Utinaturen.fi-webbtjänsten.
 
 

Soidinkierros, 4 km rundslinga  

Vandringstid cirka 2 h, inget vinterunderhåll.
Lättframkomlig led som huvudsakligen löper över varierande skogar. 

 

Koppla av i olika skogar! 

En kvinna med två barn sitter på bänken och äter sin matsäck. I bakgrunden skogs- och myrlandskap på våren.

Startpunkt 

Adress: Siikaranta, Hotell Nuuksio, Naruportintie 68, 02860 Kyrkslätt (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Siikarantas koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 16.7702' lon: 24° 30.0815' ETRS-TM35FIN N: 6685156 E: 361831
 
Friluftskonstruktioner
Hotellservicen vid startpunkten garanterar en lätt utfärd som kan kombineras med restaurangdelikatesser och inkvartering.
 
Ruttbeskrivning:
Ledmarkering: grön.
 
Längs den jämna rutten har man en bra utsikt över Noux största myrmark, Soidinsuo.
 
Myren fotograferad från skogskanten en molnig höstdag.
 
 
En stående torrfura med grenar. I bakgrunden skog.
 
 

 

Övriga vandringsleder 0-10 km
 

Nahkiaispolku (Nejonögestigen), 2 km rundslinga

Vandringstid cirka 40 min, inget vinterunderhåll.
Leden är relativt svår på grund av det krävande landskapet.

På Nejonögestigen får du bekanta dig med restaurering. Restaurering är en metod som används inom naturskyddet där man genom olika åtgärder inleder ett återställande av naturtillståndet.

En naturstig slingrar sig i granskogen.

Startpunkt

Haukkalampi, Haukkalampivägen 32, 02820 Esbo (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 18.8649' lon: 24° 31.2936' ETRS-TM35FIN N: 6689001 E: 363094

Friluftskonstruktioner 
Naturstuga, vattenpost.

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: brun kottsymbol.
 

Andra rundslingorna
Klassarinkierros (Klassarirundan), 3,9 km rundslinga

Vandringstid cirka 2 h, inget vinterunderhåll.
Leden är relativt svår på grund av höjdskillnaderna.

I parkens lugnare västra del kan du låta dig omfamnas av skogar och tjärnar och andas nationalparkens friska luft. Njut av det underbara landskapet kring berget Klassarinkallio och stanna upp för att lyssna på suset i granskogen vid Saarilampi.

I granskogen går en stig som är utmärkt.

Startpunkt

Valklampi parkering, Valklampivägen 1, Vihtis (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 18.7173' lon: 24° 26.7633' ETRS-TM35FIN N: 6688886 E: 358913

Friluftskonstruktioner
Saarilampi tältningsområde, eldplats och torrtoalett samt Tikankolo-hyresstuga (naturaviva.fi) och Polku Hotell (polkuhotel.com).

Eldplatsens vedlider, eldplats, bänk och informationstavla.

Sevärt
Saarilampi och utsikten västerut från Klassarinkallio.
 
Ruttbeskrivning
Violett ledmarkering.
 
Spångar i granskogen.
 
En bäck i skogen på hösten.
 

Anslutningsleden Haukkalampi-Haltia, 4,6 km

Vandringstid cirka 2 h per riktning, inget vinterunderhåll.
Mycket krävande.
 

Leden mellan Haukkalampi och Haltia gör med sina stora höjdskillnader gott för en vandrare som söker utmaningar. Måltider intas smidigt vid lunchbordet eller i kaféet i Haltia. Samtidigt kan du koppla av med Haltias utställningar, vars innehåll varierar. 

En naturstig slingrar sig i skogen. På marken gula asplöv.

Startpunkter

Adress: Noux nationalpark, Nouxvägen 84, 02820 Esbo och Haukkalampi naturstuga, Haukkalampivägen 32, 02820 Esbo (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Den höga trappan i skogen på naturstigen som leder genom granskogen.Haltias koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 17.6269' lon: 24° 33.4218' ETRS-TM35FIN N: 6686630 E: 364967

Haukkalampis koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 18.8649' lon: 24° 31.2936' ETRS-TM35FIN N: 6689001 E: 363094

Friluftskonstruktioner
Torrtoalett, vattenpost, avfallssorteringspunkt.

Ruttbeskrivning
Orange ledmarkering.

På anslutningsleden Haukkalampi-Haltia (4,6 km) finns det krävande stigningar och branta sluttningar, på de mest krävande platserna finns det trappor. På avsnittet mellan Nouxvägen och Nouxändan finns en ca 30 meter lång ståltrappa. Det är möjligt för hundar att gå bredvid trappan.

Vid Haukkalampis huvudentré finns en anslutningsled till Soldotterstigen (1,4 km) vid Haltia. Vätterundan (2 km), den andra rundslingan som börjar vid Haltia är en tillgänglig led. Den röda fjäderns hemlighet (Punaisen sulan salaisuus) (0,2 km) är avsedd för barn. Lederna i Haltias närområden (haltia.com) finns på Helsingfors stads och Solvalla idrottsinstituts marker.

En man som rör sig med rullstol och en annan man ser på utsikten över sjön från utsiktsplattformen.

Övriga vandringsleder över 10 km

 

Led som går genom Noux nationalpark, cirka 14 km

Inget vinterunderhåll. 

Startpunkter

 
Siikaniemis koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 17.3591' lon: 24° 30.8904' ETRS-TM35FIN N: 6686221 E: 362617
 
Koordinater för Salmi friluftsområde: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 22.5374' lon: 24° 30.3336' ETRS-TM35FIN N: 6695847 E: 362468
 
Friluftskonstruktioner
Eldplats.
 
Ruttbeskrivning 
Orange ledmarkering för Haukkalampi anslutningsled.
 

Veikkola-Salmi, 20 km

Inget vinterunderhåll.
Krävande.

Från Veikkola kommer man längs markerade leder genom Siikajärvi och Haukkalampi ända till Salmi friluftsområde. Om ledernas detaljer kan du besluta själv.

En bred stig i skogen alldeles bredvid sjöstranden. Bredvid stigen naturstigsskyltar.
 

Startpunkter                         
Adress: Salmi friluftsområde och Glansbaggestigens parkeringsområde, Veikkola (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Koordinater för Salmi friluftsområde: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 22.5374' lon: 24° 30.3336' ETRS-TM35FIN N: 6695847 E: 362468

Koordinater för Glansbaggestigens parkeringsområde: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 16.2592' lon: 24° 27.6114' ETRS-TM35FIN N: 6684295 E: 359518 
 

Friluftskonstruktioner         
Antalet på tältningsområden och annan service beror på vilken led man väljer.

Ruttbeskrivning 
Ledmarkering: Svart streck på orange botten. 
 

Rutt 2000, 110 km

Inget vinterunderhåll.
Man kan också cykla på stigen.

Rutt 2000, 110 km, är en vandringsled som börjar vid Dal i Helsingfors och som går genom nationalparken.

Längsmed sandvägen går en naturstig i ett vintrigt landskap.

Startpunkt
Adress: Läkaregatan 8, 00250 Helsingfors.

Ruttbeskrivning
Leden är markerad med blå-vita band fästade runt trädstammar.

Cykelleder

Lederna omfattar bilvägar, anspråkslösa körstigar och korta stigetapper. Lederna är inte av cykelvägsstandard, men man kan köra längs dem med en vanlig cykel, vid behov är man tvungen att leda cykeln längs korta stigetapper eller uppför branta backar.

Inget vinterunderhåll.

I Noux nationalpark finns det sammanlagt ca 30 km markerade för cykling. Kom ihåg, att du inom parkområdet får cykla enbart på markerade cykelleder (julkaisut.metsa.fi, på finska).

En man, en kvinna och ett barn cyklar på sandvägen i riktning mot fotografen.

Startpunkter
Kattila, Haltia, Haukkalampi, Valklampi parkeringsområde och Siikaranta, hotell Noux (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Kattilas koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 19.6976' lon: 24° 29.6322' ETRS-TM35FIN N: 6690603 E: 361623
 
Haltias koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 17.6269' lon: 24° 33.4218' ETRS-TM35FIN N: 6686630 E: 364967
 
Haukkalampis koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 18.8649' lon: 24° 31.2936' ETRS-TM35FIN N: 6689001 E: 363094
 
Valklampis koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 18.7173' lon: 24° 26.7633' ETRS-TM35FIN N: 6688886 E: 358913
 
Siikarantas koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 16.7702' lon: 24° 30.0815' ETRS-TM35FIN N: 6685156 E: 361831
 

Friluftskonstruktioner 
Tikankolo och Oravankolo hyresstugor, ett reserverbart tältningsområde vid Kolmoislampi, tältningsområde vid Saarilampi, tältningsområde och kokskjul vid Mustalampi

Sevärt
Flytande torvflak på Mustalampis yta.

Ridleder

Inget vinterunderhåll.

I Noux nationalpark finns det sammanlagt ca 22 km markerade ridleder. De flesta av nationalparkens ridleder är före detta körstigar, som används även av andra vandrare. Kom ihåg att du får rida endast på förridning markerade lederna på parkområdet (julkaisut.metsa.fi, på finska).

En häst och vagn med förare och passagerare och en ryttare på häst bakom.
 

Startpunkter
Kattila och Valklampi parkeringsområden(pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Kattilas koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 19.6976' lon: 24° 29.6322' ETRS-TM35FIN N: 6690603 E: 361623

Valklampi koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 18.7173' lon: 24° 26.7633' ETRS-TM35FIN N: 6688886 E: 358913

Friluftskonstruktioner 
Eldplats, torrtoalett.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200 

Parkeringsplatser

  • Nouxvägen 84, 02820 Esbo
     
Haukkalampi
  • Haukkalampivägen 32, Esbo
För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.

 

Kattila

  • Kattilavägen 424, Vihtis 

Högbacka

  • Kattilavägen 31, Esbo

Siikaniemi

  • Kolmoislampistranden, Esbo

Hotell Nuuksio (hotellinuuksio.fi, på finska)

  • Naruportintie 70, Kyrkslätt

Salmi

Parkeringsområdena är tillgängliga även på vintern.

 

Broschyr över Noux


Pdf 1,8 Mb, julkaisut.metsa.fi

Karta och tjänster i närheten av Finlands naturcenter Haltia


Pdf 557 kb (julkaisut.metsa.fi)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Nouxs karta i Utflyktskarta.fi.

Friluftstips

Letterboxing
Man har gömt 10 letterboxar i Noux, vilkas sökande ger en utmaning även till erfarna Noux besökare. Beroende på väder och årstid kan man under en dag hitta 1-3 letterboxar. Du behöver med bl.a. ledtrådar till letterboxar i Noux, en kompass och en friluftskarta över området. Läs mer om letterboxing i Noux.

Egna stigar
På nationalparkens område kan en vandrare med orienteringsförmåga röra sig även utanför de markerade vandringslederna.Ta med dig en Noux-Luk friluftskarta och en kompass och njut av den mångfaldiga naturen i Noux!

Med barnvagn eller med rullstol
På grund av kuperingen är Nouxterrängen rätt så krävande. I Haukkalampi- och Kattilaområdenas omedelbara närhet kan du också röra dig med barnvagn. Dessutom är en del gamla skogsvägar lättåtkomliga. Eldplatsen vid Haukanholma är också tillgänglig med rullstol.

På vintern
På vintern är Noux ett fridfullt utflyktsmål. Då kan man röra sig till fots, på skidor eller med snöskor på området. Vintertid prepareras det inga skidspår i parken och vandringslederna underhålls inte för vandring. De närmaste preparerade skidspåren finns på friluftsområden som omger nationalparken.