Vad kan man göra i Malla?

Vandra längs makerade leder

I Malla naturreservat är det förbjudet under barmarkstiden att röra sig utanför den markerade vandringsleden. Leden slingrar sig i fjällterräng: över sluttningar, myrar och hedar. Längs leden finns det flera bäckar och blockmarker, som man ska ta sig över. Leden lämpar sig för dagsutflykter för personer med normal kondition. Terrängcykling och tältning är förbjudna i naturreservatet. Man kan fortsätta vandringen från Malla till Treriksröset och vidare till högfjällen i Norge och Sverige.

Skåda fåglar

Fågelfaunan i Malla och Kilpisjärvitrakten är arktisk och säregen. På sommaren kan vandraren stöta på blåhakar, bergfinkar och rentav ringtrastar i fjällbjörkskogarna och fjällabbar, fjällpipare och ljungpipare uppe på kalfjället. På vintern kan man lätt få syn på en fjällripa och på våren höra dalripans skrattlika spelläte i fjällbjörkskogen. Om man ser med kikare mot sjön Kilpisjärvi får man sannolikt se arktiska sjöfåglar, såsom alfågel och svärta.

Titta på sevärdheter och utsikter

En sevärdhet i Malla naturreservat är fjället Pikku-Malla, till vars topp det går en vandringsled. Från Fjället har man en fin utsikt över Kilpisjärvi. Vid denna led finns också vattenfallet Kitsiputous och Treriksröset. Mer information om sevärdheterna.

Ett sjölandskap öppnar sig bakom treriksröset, i bakgrunden finns fjäll.

Åka skidor i preparerade spår och i terrängen

När marken är snötäckt får man fritt röra sig i terrängen med egna krafter. Från mars till april går det ett preparerat skidspår genom naturreservatet till Koltalahti. På övriga ställen är man tvungen att själv göra sitt skidspår.

Bekanta sig med naturum i byn Kilpisjärvi

Från Kilpisjärvi naturum får man färska tips innan man beger sig på utflykt till Malla. Där kan man bl.a. skaffa kartor som lämpar sig även för långfärder till Norge och Sverige samt köpa presenter hem. Basutställningen "Skandien laidalla " (På Skandernas kant) berättar om naturen, geologin, djuren, växterna och människorna i Kilpisjärvitrakten.