Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

 • Man kan vandra längs Mallaleden från Kilpisjärvi till Treriksröset (11 km) och gå tillbaka samma rutt. Ett annat alternativ är att man åker med båten Malla från Kilpisjärvi till Koltalahti. Därifrån kan man fortsätta till fots till Treriksröset (3 km) och vidare längs Mallaleden (11 km) tillbaka till Kilpisjärvi.
 • Kartan över lederna (julkaisut.metsa.fi, på finska)

Markerade leder

 • Mallaleden 11 km börjar från en parkeringsplats i norra ändan av Kilpisjärvi by. Vandringsleden korsar i början ån Siilasjoki och stiger sedan brant upp i fjällbjörkskogen. Efter ett par kilometer kommer man ur björkskogen ut på den lättframkomliga fjällheden. Efter 2,5 km från ledens startpunkt går en avstickare upp till fjället Pikku-Malla.

  Mallaleden fortsätter i kuperat fjällandskap och passerar små tjärnar. Leden blir stenigare och börjar småningom söka sig upp på fjället Iso-Malla. När man närmar sig vattenfallet Kitsiputous blir leden brantare och går över ledens enda blockmark. Efter Kitsiputous fortsätter leden genom täta videbestånd på fjällsluttningen och kommer åter ner till fjällheden.

  Vid normalt vattenstånd kommer man lätt över de små bäckarna under resten av leden, med vid högvatten är det något svårare att sig över bäckarna. De sista kilometrarna följer stigen ett renstängsel. Före sjön Kuohkimajärvi slingrar sig stigen neråt genom fjällbjörkskog. När man nått Kuohkimajärvi kan man ta av till Kuohkimajärvi öde- och reserveringsstugor eller fortsätta ännu ca en halv kilometer till Treriksröset. Mallaleden är en del av den samnordiska Nordkalottleden.
  • Service: På parkeringsplatsen vid Mallaledens startpunkt finns det informationstavlor på finska, engelska, nordsamiska och norska. I Malla naturreservat erbjuds inga friluftstjänster. Vid Kuohkimajärvi finns det en öde- och en reserveringsstugaDen eldplatsen som ligger nära Guohkkemašjávri / Kuohkimajärvi ödestugan är ur bruk för tillfället. Båten Malla trafikerar på sommaren dagligen från Kilpisjärvi till Koltalahti.

   Målet är att man övergår till skräpfritt friluftsliv på alla skyddsområden. Besökarna förväntas själva föra sitt skräp bort från terrängen. På Malla parkeringsplats finns Vägverkets avfallskärl för blandavfall.
  • Sevärt: Vattenfallet Kitsiputous, Pikku-Malla, Treriksröset.
 • Utflykten Koltalahti - Treriksröset, 3 km börjar med en halvtimmes båtfärd över den arktiska sjön Kilpisjärvi. Under båtfärden kan man föröver beundra Tuipalis och Paras fjällandskap och på norra sidan av rutten Malla naturreservat och vattenfallet Kitsiputous.

  Från Koltalahti går stigen efter en backig början i jämn och lättframkomlig terräng fram till Treriksröset. Stigen följer Sveriges och Finlands riksgränsstängsel men sticker sig emellanåt djupare in i fjällbjörkskogen. Den sista sträckan följer stigen Kuohkimajärvis strand.
  • Service: Det finns inga friluftstjänster mellan Koltalahti och Treriksröset.
  • Sevärt: Treriksröset.
 • Leden till Pikku-Malla, 7 km är den samma åt båda hållen. Till en början, från parkeringsplatsen, följer man Mallaleden. Efter ett par kilometer, vid en stenbumling, visar en skylt mot vänster, och man tar av till den . Leden stiger jämnt uppför fjällsluttningen och först i slutet blir leden brantare. Från Pikku-Mallas krön har man ett fantastiskt panorama söderut.
  • Service: Det finns ingen eldplats vid leden och inte heller andra friluftstjänster.

Övriga leder

 • Från Treriksröset kan man också ta sig till de norska och svenska fjällen. Det norska fjället Paras med sin vassa topp är ett mycket populärt utflyktsmål. Man kan vandra längs en markerad sommarled till Goldahyttan (ut.no, på norske) (3 km) och vidare därifrån till Gappohyttan (ut.no, på norske) (14 km) vid foten av fjället Paras. Från Gappohyttan kan man fortsätta längs leden till Pältsastugan (svenskaturistforeningen.se) i Sverige (12 km) och därifrån åter till Koltalahti (14 km).
 • Från Goldahytta kan man alternativt välja en rutt som går väster om Malla naturreservat och för till vägen mellan Skibotn och Kilpisjärvi, till en kilometers avstånd från gränsen mellan Finland och Norge 

Skidåkare på skidspår på isen av sjön en solig dag. Skidspår är markerad med blå stolpar. Snöiga fjäll kan ses i bakgrunden.

 

Skidleder

I Malla naturreservat prepareras på vårvintern ett skidspår (11 km). En markerat skidspår går också från Kilpisjärvi över isen via Koltalahti till Treriksröset (10 km). Man kommer till skidspåren bl.a. från Kilpisjärvi turisthotell och Kilpisjärven retkeilykeskus strand. På området finns det också andra preparerade skidspår och ett kort elljusspår.

Vatten- och kanotleder

Man får fritt färdas med båt på sjön Kilpisjärvi, men det lönar sig inte att bege sig iväg med en roddbåt på de öppna vattnen. Kilpisjärvis strandvatten lämpar sig dock för paddling. Man kan hyra båtar och kanoter av lokala förtagare. Mera information från Kilpisjärvi naturum.

Snöskoterleder och -rutter

Det är förbjudet att åka med snöskoter i Malla naturreservat. Man kommer från Kilpisjärvi till Treriksröset med snöskoter längs Victoria-leden. Man får avgiftsfritt åka längs Victoria-leden. De övriga snöskoterrutterna i Kilpisjärvitrakten är avgiftsbelagda. Mera information om snöskoterkartor (eraluvat.fi, pdf, på finska) och snöskotertillstånd (eraluvat.fi). Du kan köpa tillstånd direkt från Eräluvat-webbutiken (verkkokauppa.eraluvat.fi) eller från Kilpisjärvi naturum.