Vad kan man göra i Hammastunturi?

Vandra längs markerade leder

Hammastunturi ödemarkområdes markerade leder koncentrerar sig till terrängen kring Ivalojokis guldområde. I områdets kärndel finns det inga markerade leder.

En tät blandskog upplyst av solens strålar, där tre vandrare går längs stigen. Stigen är markerad med röda trästolpar.

Göra långfärder till fots

Hammastunturi ödemark lämpar sig endast för erfarna vandrare, för det finns få markerade leder på området och de flesta stugorna är koncentrerade längs Ivalojoki.

Paddla

Ivalojoki är en av vårt lands finaste kanotleder, som även kan erbjuda exakta paddlingsinstruktioner. Man kan börja kanotleden vid Ivalojokis övre lopp och fortsätta ända till Enare träsk. Kanotledens längd från Kuttura till Ivalo är 70 km.

Lövlös tid på försommaren verkar floden vara översvämmad. Runt den gula kajaken virvlar floden lite, med en paddlare en röd hjälm på huvudet.

Göra långfärder med kanot

Kanotleden från Kuttura till Ivalo är 70 km lång. Längs Ivalojoki finns det flera öde- och hyresstugor. Öde- och hyresstugan i Ivalojoen Kultala samt Ritakoski öde- och hyresstuga är speciellt populära bland paddlare.

Titta på sevärdheter och utsikter

Ivalojokis guldområdes historiska skeden är fortfarande synliga i byggnaderna och i terrängen.

Bekanta sig med en naturstig

Utanför ödemarksområdet finns leden Laanilan Kultareitti, som berättar om traktens guldhistoria. Naturstigens ena ända ligger vid Sodankylä-Ivalo-vägen 1,5 km söder om Laanila och andra ändan på en parkeringsplats en kilometer från Kuttura vägskäl mot Kuttura by. I Tankavaaras guldmuseum (kultamuseo.fi, på finska) kan man bekanta sig med Finlands och världens guldhistoria. Vid Ivalojoen Kultala, Moberginoja och Pahaoja finns det informationstavlor som berättar om guldhistorien.

I en oländig tallskog står två vandrare bland stora stenar på en hög platå, med en hund. Längst ner rinner floden smalt bland den dimmiga skogen.

Åka skidor i preparerade spår

Hammastunturiområdet lämpar sig för krävande friluftsliv om vintern. I terrängen finns det inte någon service med undantag för några stugor, så för dem som själv vill draga upp sina skidspår är denna terräng lämplig för dem.

Göra långfärder på skidor

Man kan göra flera dagars långfärder på skidor på Hammastunturi ödemarksområde. Man kan använda stugorna på området för övernattning. Man behöver trots det ett tält, för de flesta stugorna är koncentrerade längs Ivalojoki och där finns inte områdets bästa skidterräng.

Sju åkare, varav tre har selar bakom och resten ryggsäckar. Vandrare åker skidor på floden i snön som jämnas ut av slädelederna.

Fiska

Enare fritidsfiskeområde nr 1564 (eraluvat.fi) och till Ivalojoki fritidsfiskeområde nr 1567 (eraluvat.fi) säljs tillstånd. Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (eraluvat.fi). Man behöver förutom det lokala tillståndet också betala den nya fiskevårdsavgift (eraluvat.fi).
 
Mete och pilka är avgiftsfria allmänna fiskerätter dvs. de hör till allemansrätten. Man får dock inte meta och pilka i forsar och strömmande ställen i sik- och laxrika vattendrag och andra vattenområden där det är förbjudet att fiska enligt fiskelagstiftningen eller bestämmelser som utfärdats på basis av denna. 
 

En man med ett flugspö i handen med en fiskelina i vattnet stående upp till höfterna mitt i floden. Hon har solglasögon på sig, gul jacka och förmodligen vadarbyxor. På motsatta stranden av en tät skog.

Fritidsfisketillstånd kan köpas från Forststyrelsens webbutik (eraluvat.fi). Från dessa får man också ytterligare information om fiske, fiskeområdena och fisketillstånden.

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitus.fi

De som bor permanent i Enontekis, Enare eller Utsjoki kommuner, och som utövar yrkesfiske, fiske för husbehov eller naturnäringsgrenar, har ändå rätt att gratis få tillstånd att utöva fiske i statens vatten på de nämnda kommunernas områden.
  • Laxparasiten Gyrodactylus salaris har ännu inte spridit sig till våra värdefulla laxälvar som mynnar ut i Norra Ishavet. Läs mera.

Cykla

Att cykla är endast möjligt i närheten av Saariselkä turistcenter på ödemarksområdets östra sida. Cykellederna går längs guldområdenas gamla skogsbilvägar. Lederna är markerade på friluftskartan Saariselkä - Kiilopää, 1:50 000.

Mountainbiken vilar på en karg björk mitt på en karga platå. Till höger ser man en stenig ravin och till vänster en lågväxande krattarskog. Skuggan av grafen visas i förgrunden.

Jaga

På Hammastunturi ödemarksområde finns det två jakttillståndsområden: 1610 Hammastunturi (eraluvat.fi) och 1611 Kuttura (eraluvat.fi). Tillstånden som säljs för områdena berättigar till att jaga dalripa, vattenfåglar, harar och smårovdjur. Eftersom områdena är renbetesmarker får man inte använda drivande hundar.

Kuttura och Hammaskaira är populära fångstområden bland den lokala befolkningen. De som är stadigt bosatta i Enare kommun har fri jakträtt på statens marker.

Plocka bär och svamp

Hammastunturiområdets marker är karga, men man kan hitta lingon, blåbär och hjortron ifall man råkar på en lämplig växtplats. Svampar, speciellt soppar, riskor och kremlor, kan man bra finna och dem kan man plocka, ifall man inte likt renkarlarna vill lämna dem som höstdelikatess åt renarna.

Bada

Ödemarkens vatten är klara och kalla och lockar inte just till bad förutom på sällsynt heta sommardagar. Även då kan mygg- och knottsvärmarna störa badandet och få en att svettas av ångest igen.