Vandring längs markerade leder

I Siikavaara-området finns områden med vackra åsar och skogshöjder. Nästan alla våta partier längs lederna är spångade. Lederna i området, UKK-leden, Komettoleden och Siikavaara svampstig lämpar sig väl för dagsutflykter.

OBS! Stormarna på sommaren 2021 fällde många träd i Siikavaaraområdet. Svampleden har individuella nedfallna träd, men leden är framkomlig och dess stigbroar har återställts. 

Bekanta sig med en naturstig

Siikavaara svampstig, 22 km, kan man även använda som vandringsled. Svampstigens guidehäfte berättar om det rikliga svampbeståndet och vägleder till de bästa svampställena vid stigen.

Sevärdheter och utsikter

Från toppen av Siikavaara, i synnerhet från krönet av Kometto bergsbranter och Ränninvaara öppnar sig många mäktiga landskap åt olika håll. I öst skymtar sjön Suolijärvi och dess fjärdar och i väst på Pudasjärvisidan kan man redan se de jämnare markerna i Österbotten.

Från Kempasvaara, som ligger ganska nära Siikavaaraområdet, öppnar sig också nya vyer över Kajanamaas skogsbevuxna höjder.

Fiske

Det är tillåtet enligt allemansrätten att meta och pilka i tjärnarna på området. För att fiska med handredskap behöver du den fiskevårdsavgiften (eraluvat.fi) eller Forststyrelsens spöfisketillstånd (eraluvat.fi).

Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (eraluvat.fi).

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.

Övriga aktiviteter

  • Långfärder till fots: UKK-leden som går i samma riktning som åsryggen i Siikavaara lämpar sig även för långfärder liksom även Siikavaara svampstig (22 km).
  • Jagning: Siikavaara hör till Puolanka jaktområde för småvilt 5608 (tillståndsområde 5608 (eräluvat.fi).
    • Lokala invånare har s.k. fri jakträtt.
  • Plockning bär och svamp: Det är tillåtet att plocka bär och svamp i området. Av de vildväxande bären förekommer blåbär och lingon i området, på myrarna växer hjortron och tranbär. Svampbeståndet är rikligt och skörden är stor under de bästa åren.
  • Göra skidturer i terrängen: Det finns inga markerade skidspår i området. Man får fritt göra skidturer på området.