Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Siikavaara naturskyddsområde

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

 • Vid skärmskydden i Poussuoja, Lakilampi, Myllypuro, Aapronlampi och Pöksänkorpi finns även eldplatser. Obs! Skärmskydd i Poussuoja, Lakilampi och Aapronlampi har inget regelbundet underhåll och därför kan till exempel ved ha tagit slut.
 • På naturskyddsområdet är det tillåtet att göra upp eld endast på eldplatserna.
 • Då varning för terrängbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna.
 • På sidorna för Friluftslivets ABC kan du läsa mera hur man gör upp eld på anvisade eldplatser.

Dricksvatten

 • Det kan vara bra att koka ytvatten från t.ex. sjöar, åar och bäckar innan man dricker det eftersom vattenkvaliteten varierar områdesvis.
 • Läs vandrarens vattentips i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga sopkärl inne på området och man bör därför ta hand om sitt avfall själv. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns torrtoalett vid skärmskydden.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Poussuoja skärmskydd vid UKK-leden. Obs! Inget regelbundet underhåll, ved kan ha tagit slut.
 • Lakilampi skärmskydd på norra stranden av tjärnen Lakilampi.
 • Myllypuro skärmskydd vid UKK-leden nära Siikavaara parkeringsplats. Obs! Inget regelbundet underhåll, ved kan ha tagit slut.
 • Aapronlampi skärmskydd på södra stranden av tjärnen Aapronlampi vid UKK-leden. Obs! Inget regelbundet underhåll, ved kan ha tagit slut.
 • Pöksänkorpi skärmskydd vid UKK-leden.

Det är tillåtet att tälta på hela området.

Övernattning i omnejden

 • I Suolijärvi  finns det gott om logimöjligheter, bl.a. stugor och att bo på lantgård.
 • I Paljakka turistcentrum finns bl.a. två hotell samt stuginkvartering.
 • Lomarengas (lomarengas.fi, på finska) erbjuder hyrestugor också i Puolanka.

Uthyrning av utrustning

Tillgängliga tjänster

 • På området finns det inga tillgängliga tjänster.

Övrig service i omnejden

 • Den närmaste butiken är Joukokylä bybutik. Dit är 19 km från Siikajärvi parkeringsplats.
 • I Paljakka turistcenter finns två hotell och en fjällstuga där man kan äta.
 • Närmaste bank, post, hälsovårdscentral, butik, apotek och allmänna telefon finns i Puolanka centrum (puolanka.fi, på finska), på 51 km avstånd.
 • Närmaste taxi samt logi och turisttjänster finns i Suolijärvi.
 • Bränsle säljs vid Joukokylä bybutik 19 kilometer från Siikajärvi parkeringsplats.
 • Paljakka turistcentrum har ett stort serviceutbud.

Sevärdheter i omnejden

 • Pirunkirkko (djävulskyrkan) finns nära Paljakka turistcentrum. Pirunkirkko naturskyddsområde ligger på den sydvästra sidan av Paljakka naturreservat. Pirunkirkko är en klippig ravin med delvis branta väggar. På botten av den strömmar Louhenjoki.
 • Hepoköngäs 15 km öster om Puolanka. Landets högsta fors i naturligt tillstånd (24 m hög), är även tillgänglig för rörelsehindrade.
 • Kempasvaara ligger på väg 895 nära Joukokylä mot Suomussalmi. Utsikten från Kempasvaara, som sprider sig över fem kommuners territorium, kan beundras från toppen av kullen.
 • Övriga sevärdheter i Puolango (puolanka.fi, på finska).

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.