Kartor över och kommunikationer till Siikavaara

Siikavaara naturskyddsområde ligger i norra delen av Puolanka kommun, 51 km norrut från Puolanka. De närmaste byarna är Suolijärvi och Joukokylä.

Kommunikationer

Med bil

 • Från Kajana- och Puolankahållet
  Då man kör från Kajanahållet tar man av på Uleåborg - Kajana -vägen (nr 22) från riksväg 5 före Kontiomäki. Från Paltamo tar man av man mot Puolanka (väg nr 78), och kör 60 km och tar av på den väg som går mot Taivalkoski (nr 800). Därefter kör man 28 km längs Taivalkoskivägen (nr 800) (2,7 km förbi Joukokylä), tar av till vänster på Suolijärvivägen, som man kör cirka 7 km och tar av till vänster på Siikavaaravägen. Därefter kör man 2,8 km och i ändan av vägen finns Siikavaaras informationstavla och parkeringsplats. Man kan också köra 14,5 km längs Suolijärvivägen och ta av till vänster på Siikajärvivägen som man kör längs 6 km fram till Siikajärvi informationstavla och parkeringsplats som finns i ändan av den allmänna vägen.
 • Mer information fås från de närmaste naturum. Körinstruktion till Kuhmos naturum Petola och Hossa naturum.

Med allmänna kommunikationer

 • Det går ingen kollektivtrafik till området, men det finns en busshållplats vid Askankylä, därifrån det är cirka 15 km till Nuottivaara parkeringsplats. Askankylä busshållplats finns vid Puolanka - Pudasjärvi - Rovaniemi -vägen (nr 78) och bussar som går mellan Kajana och Rovaniemi stannar vid hållplatsen några gånger om dagen.
  • Mellan (Ämmänsaari) Suomussalmi och Uleåborg går en busstur om dagen åt båda hållen. Den närmaste hållplatsen finns i Puolanka kyrkby.
  • Mellan Joukokylä och Suomussalmi finns under skoldagar en bussförbindelse åt båda hållen. Från Joukokylä är det 11-19 km till parkeringsplatserna.
 • Alla nämnda tidtabeller gäller tills vidare. Matkahuoltos tidtabeller (matkahuolto.fi).
 • I Puolanka centrum finns taxi. Från centrum är det cirka 51 km till området. Taxi finns även i Joukokylä och Suolijärvi.

Lämpliga startpunkter

 • Parkeringsplatserna i Siikajärvi, Siikavaara och Nuottivaara är lämpliga startpunkter. Nuottivaara parkeringsplats finns söder om Nuottivaara gamla skogområde på den södra sidan av Siikavaara.
 • Ledernas startpunkter.

Kartor

Övriga kartor

 • UKK-leden "Tonkohuikonen" Puolanka 1:200 000, Karttakeskus 2002.
 • Terrängkarta R522 Jaurakkajärvi, 1:50 000.
 • Grundkarta nummer 3533 01, 1:20 000.
 • GT vägkarta Östra Finland, 2010, 1:250 000.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Siikavaaras karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.