Två vandrare går på en stig som täckts av löv. I bakgrunden finns skog.Det finns sammanlagt 8,5 km markerade leder på området. Pisas steniga stigar är krävande, men stigningen till det branta Pisa har underlättats med trappor och rastavsatser samt räcken. Kom ihåg att det tar längre än vanligt att vandra i den krävande terrängen. Lederna är markerade med orange.

Ledernas startpunkter

Man når Pisas krön från antingen Lastukoskis eller Salmenpeltos parkeringsplatser.

Markerade leder

Ett barn och en vuxen på trapporna i en brant sluttning mellan träden.Lastukoski - Pisa, 3 km

  • Service: Ett bord med bänkar på Pisas krön samt torrtoalett på Lastukoskis parkeringsplats (sköts av Kuopio stad).
  • Sevärt: Utsiktstornet, Teusinafredens gränsröse och den fredade tallen.

Salmenpelto - Pisa, 2 km

  • Service: Ett bord med bänkar på Pisas krön samt torrtoalett på Salmenpeltos parkeringsplats (sköts av Kuopio stad).
  • Sevärt: Utsiktstornet, Teusinafredens gränsröse och en utsiktsplats vid stigen.

Pisas utsiktstorn - Pirunkellari, 1,3 km

Pisanlampis runda, 8,4 km

  • Leden går via Iso Pisanlampis västra strand till Pirunkellari, därifrån man stiger till utsiktstornet. Det rekommenderas att man går leden medsols. Leden tar ca 3 - 5 timmar i anspråk.
  • Service: Ett bord med bänkar.
  • Sevärt: Utsiktstornet, Teusinafredens gränsröse, utsiktstornet och Pirunkellari.

En vandrare klättrar uppför trappan i ett stål utkikstorn på hösten.